"Võru maakonna multifunktsionaalse spordiväljaku ehitamine Vastseliina"

Projekti rahastatakse "Regionaalsete investeeringutoetuste programmi vahenditest

toetuse taotlemise, andmise, kasutamise ning tagasinõudmise tingimused ja kord" 

Toetus 120 000.-

Omaosalus 74 407.-

Kokku 194 407.-

Objekti valmib oktoober 2019

 

"Kääpa Sotsiaalkeskuse energiatõhususe suurendamine"

Projekti rahastatakse Kliima.2.01.18-0041 meetmest "Energiatõhususe ja taastuvenergia kasutamise edendamine avaliku sektori hoonetes. 

Toetus 170 100.-

Omaosalus 99 900.-

Kokku 270 000.-

Abikõlbulikkuse periood 02.09.2019-31.08.2021

 

"Võru valla puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine II"

Toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Toetus 64 638,76

Omaosalus 11 406,84

Kokku 76 045,60

Abikõlbulikkuse periood 01.10.2019-31.12.2020

 

"Võru valla puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine"

Toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Toetus 63 793.-

Omaosalus 9 568,95.-

Kokku 73 361,95

Projekti lõpp 31.12.2019