Võru vald on 2017. aastal loodud omavalitsusüksus Võru maakonnas. 
Võru vallaks ühinesid Lasva, Orava, Sõmerpalu, Võru ja Vastseliina vald.
 
Võru Vallavalitsus
Võrumõisa tee 4a, 65605 Võru linn
Telefon: 785 1242
 
Vastuvõtuajad tööpäevadel 08.00–12.00 ja 13.00–16.30.
 
Leia meid Facebook'ist: www.facebook.com/voruvald