Uudised ja teated:

« Tagasi

Aktsiaseltsi Barrus maaüksuste detailplaneeringu eelnõu avalik arutelu

Aktsiaseltsi Barrus maaüksuste detailplaneeringu eelnõu avalik arutelu toimub Võru vallavalitsuse saalis 24. augustil kell 13.

Detailplaneeringu eesmärgiks on planeeritaval asuvate kinnistute piiride ja sihtotstarbe muutmine, maaüksuste ehitusõiguse määramine, tehnovõrkude ja – rajatiste, transpordimaa asukoha ja liikluskorralduse määramine. Planeeringuga muudetakse Võru valla üldplaneeringut rohelise võrgustiku piiride kulgemise osas. Planeeringuala suurus on 21,4 ha.

Materjalidega saab tutvuda https://voruvald.kovtp.ee/detailplaneeringud.

 

Lisainfo:

Triinu Jürisaar

planeeringuspetsialist 

triinu.jurisaar@voruvald.ee

5696 5750