Uudised ja teated:

« Tagasi

Alates 10. septembrist kehtib Vastseliina hooldekodus külastuskeeld

Alates 10. augustist on Vastseliina hooldekodus kehtestatud külastuskeeld. 10. septembril vaadatakse külastuskeelu jätkamine või lõpetamine uuesti üle.


Otsuse langetamisel on arvesse võetud:

  1. suurenenud Covid-19 nakatunute arvu;
  2. Vastseliina hooldekodu suurt ohustatud klientide ja töötajate arvu;
  3. külastusreeglitest ja hügieeninõuetest mitte kinnipidamist.Külastuskeelu rakendamise (sh lõpetamise) otsuse teeb hoolekandeasutuse juht.
Külastuskeeldu puudutav otsus on kooskõlastatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Terviseameti regionaalse osakonnaga.


Pakke võtame endiselt vastu iga kliendi kohta üks korda nädalas.


Palume mõistvat suhtumist Teie lähedaste, meie klientide ja töötajate nimel.


Lisainfo:
Triinu Tiks
OÜ Vastseliina Hooldekodu
juhiabi juhataja ülesannetes
+372 5694 8175
vastseliina.hk@mail.ee