Uudised ja teated:

« Tagasi

Avalik konkurss Võru Vallavalitsuse ehitusspetsialisti leidmiseks

Teenistuskoha eesmärk on valla haldusalasse kuuluva ehitustegevuse korraldamine ja järelevalve teostamine. Ametikoha asukoht on Võru linn.

 

Kandidaadilt eeldame:

 • kõrgharidust;
 • teadmisi valdkonna õigusaktidest ja oskust neid rakendada;
 • omab teadmisi ja kogemust asjaajamisest ja õigusaktide ja dokumentide vorminõuetest ning suudab koostada oma valdkonna õigusakte;
 • kohaliku omavalitsuse toimimise põhimõtete tundmist;
 • oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid;
 • eesti keele valdamist kõrgtasemel;
 • ei esine avaliku teenistuse seaduses sätestatud asjaolusid, mis välistavad teenistusse võtmise (ATS § 15).

 

Kasuks tuleb:

 • töökogemus avalikus teenistuses või antud valdkonnas;
 • kõrgharidus antud valdkonnas;
 • vähemalt ühe võõrkeele oskus.

 

Omalt poolt pakume:

 • võimalust panustada uue võimeka omavalitsuse arendamisse;
 • huvitavat ja vastutusrikast tööd;
 • toredaid ja toetavaid kolleege.

 

Kandidaatidel esitada järgmised dokumendid:

 • CV;
 • motivatsioonikiri;
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

 

Ametisse asumise aeg: esimesel võimalusel

 

Dokumendid palume esitada digiallkirjastatult 31. märtsiks 2020 e-posti aadressil vald@voruvald.ee või kirjalikult Võru Vallavalitsuse aadressil Võrumõisa tee 4a, Võru linn 65605 Võru maakond, märgusõnaga „Ehitusspetsialisti konkurss".

 

Lisainformatsioon: Juris Juhansoo, juris.juhansoo@voruvald.ee, tel: 526 2886.

 

Ametijuhend