Uudised ja teated:

« Tagasi

Detailplaneeringu algatamine Edejärve tee 4

Võru Vallavalitsus algatas 23.07.2019 korraldusega nr 390 Meegomäe külas, Edejärve tee 4, katastriüksus nr 91801:001:0512 detailplaneeringu koostamise. Planeeringuala suurus on 1515 m² ning planeering koostatakse eesmärgiga katastriüksus jagada 2 ossa, eesmärgiga tulevikus liita naaberkinnistutega. Kavandatavad tegevused on kooskõlas kehtiva Võru valla üldplaneeringuga.
 
Detailplaneeringu algatamise korraldusega saab tutvuda Võru Vallavalitsuses tööpäevadel 8.00 - 16.30-ni Võrumõisa tn 4a, Võru linn infostendil 2 kuu jooksul ja hiljem planeeringuspetsialisti kabinetis nr 209 ning Võru valla veebilehel https://voruvald.kovtp.ee/detailplaneeringud (Edejärve tee 4).