Uudised ja teated:

« Tagasi

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatakse 1. veebruaril

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 1. veebruarist kuni 1. aprillini 2021. Uued taotlusvormid ja näidistaotlus on kodulehel kättesaadavad.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. Täpsema info programmi kohta on leitav https://voruvald.kovtp.ee/hajaasustuse-programm.

Taotlused tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil vald@voruvald.ee või tuua paberkandjal allkirjastatult Võru Vallavalitsusse aadressil Võrumõisa tee 4a, 65605 Võru linn.

Küsimuste korral või info saamiseks pöördu Võru valla arendusspetsialisti Mairi Raju-Tootsi poole e-posti aadressil mairi.raju-toots@voruvald.ee või telefonil 524 5631.