Uudised ja teated:

« Tagasi

Möödunud nädal Võru vallas

 
Esmaspäeva, 1. aprilli pärastlõunal toimus vallamaja saalis meie allasutuste juhtidele dokumentide koostamise ja vormistamise üldnõudeid tutvustav koolitus, koolitajaks Terje Mäesalu.
 
Teisipäeval, 2. aprillil toimus vallavalitsuse istung:
 
• Algatati riigihanked "Projekti "Võru valla tänavavalgustuse
renoveerimine" projekteerimis- ja ehitustööd" ning "Võru valla 2019. a teehooldustööd". Määrati antud hangete hankemenetlusviis, vastutav isik ning kinnitati hankekomisjon ja -dokumendid.
• Kinnitati lihtsustatud korras hangete "Võru valla sõidukitele varuosade hankimine 2019–2021", "Võru valla sõidukite rehvitööd 2019–2021", "Võru valla sõidukite remont ja hooldus 2019–2021" ning "Võru vallas Osula külas plankaia ehitustöövõtt" tulemused.
• Väljastati projekteerimistingimused Kirumpää külas Jõeveere tee 2 kinnistule uue abihoone püstitamiseks ja Alakülä külas Pesakese kinnistule elamu laiendamiseks üle 33%.
• Väljastati ehitusload Tootsi külas Kallaste kinnistule puurkaevu püstitamiseks ja Kose alevikus Vanaraua tee 15 kinnistule elamu laiendamiseks.
• Väljastati kasutusload Kose alevikus Valgjärve tänav 12 kinnistul asuvale elamule, Osula külas asuvale reoveepuhastile, Võlsi külas Tamulakalda tänav 36 kinnistul asuvale elamule, Sika külas Mardi kinnistul asuvale elamule, Tammsaare külas Väike-Kõrgemäe ja Kõrgemäe kinnistutel asuvale laudale.
• Otsustati jagada Haava-Tsäpsi külas asuv Morusoo-Tsäpsi kinnistu, Lilli-Anne külas asuv Juku kinnistu ja Alaküläs asuv Piho kinnistu ning otsustati liita Navi külas asuvad Kellu tee 2 ja Kellu tee 4 kinnistud.
• Määrati ehitiste ja rajatiste teenindamiseks vajalikud maakasutused ja sihtotstarbed.
• Seati isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks Viitka külas asuvale 8740004 Viitka Vana tee kinnistule.
• Kinnitati hoonestusõiguse seadmise võimalikkus ning määrati lähiaadress, sihtotstarve ja teenindusmaa Meeliku külas asuvale maaüksusele.
• Pikendati hajaasustusprogrammi lepingut.
• Kiideti heaks kauplusauto 2018. aruanne ning otsustati sõlmida leping 2019. aasta toetuse eraldamiseks.
• Otsustati anda kooskõlastus Võru linnas asuva Kalmuse tn 16a ja selle lähiala detailplaneeringule.
• Pikendati sotsiaaleluruumi üürilepingut.
• Otsustati määrata erakorralist toetust sotsiaalabi vajavatele isikutele ning otsustati osaliselt rahastada isiku hoolekandeteenust.
• Kinnitati Kääpa Põhikooli põhimäärus.
• Otsustati pikendada MTÜ Kurenurme Külaselts avalikult kasutatava ruumi lepingut.
• Kinnitati Võru valla 2019. aasta detailne eelarve. Otsustati lugeda lootusetuks ja kanda bilansist välja 2018. aasta majandusaasta aruande koostamise käigus ebatõenäoliseks laekumiseks hinnatud nõuded.
• Kinnitati OÜ Vaks juhataja töötasu.
• Arutati hanke "Võru valla teekatete ehitus ja pindamine 2019" töösse minevaid teelõike, MTÜ Tsirkusestuudio Folie taotlust ning Käsitöö Kodu MTÜ taotlust.
 
Vastseliina Gümnaasiumis astus üles ansambel Tri Trifecta koosseisus Ingeli Laiv (oboe), Johannes Põlda (viiul) ja Tanel-Eiko Novikov (marimba), kes tuntuks saanud Klassikatähtede saatest. Orava raamatukogus toimus hajaasustusprogrammi infopäev.
 
 
Kolmapäeval, 3. aprillil käis Võru valla esindus õnne soovimas Võru Päevakeskuse Ühingule uutesse ruumidesse kolimise puhul, kus neil on oluliselt mugavam toimetada. Vastseliina rahvamajas toimus hajaasustusprogrammi infopäev.
 
 
Neljapäeval, 4.aprilli pärastlõunal olid valla kõige pisemad kodanikud palutud Navi Seltsimajja, kus toimus 2019. aasta esimene lusikapidu, mida jäädvustas fotograaf Maidu Jaason. Võru vallamaja saalis toimus hajaasustusprogrammi infopäev.
 
 
Reedel, 5. aprillil süüdati üle Eesti mälestusküünlad Asutavasse Kogusse valitud rahvasaadikute sünnikohtades, Võru vald käis austustseremooniat korraldamas Pääväkese külas asuvas Päevakese talus, kus on sündinud saadik Karl Ast. Kääpa küla korraldas õhtul jüriööjooksu soojendus-teatejooksu. Vastseliina rahvamajas korraldati tantsuklubi õhtut, kus pilli mängis ja tantse õpetas Kadri Lepasson.  Lasva rahvamajas toimus kohviõhtu, esines ansambel Vana Kallim ja õhtut juhtis Kristi Vals.
 
 
Laupäeval, 6. aprillil toimus Kubija laululava ümbruses Naiskodukaitse korraldatud discgolf'i õppepäev. Sündmusest sai osa võtta, soetades Sinilille kampaania käepaela või rinnamärgi, et toetada veterane ja nende lähedaste heaolu.