Uudised ja teated:

« Tagasi

Möödunud nädal Võru vallas

8.–14. aprill 2019 Võru vallas

 

Nädala alguses suundusid Võru valla noorsootöö juhid koos Võrumaa kolleegidega õppekäigule Kreekasse. Reisil saadi juurde teadmisi ning kogemusi kultuuridevahelisest õppest ja noorte tugisüsteemidest. Lisaks aidati raskustes kohalikke elanikke, hankides turult neile toiduabi.

 

Kolmapäeval, 10. aprillil toimus Võru Vallavolikogu istung:

  • Otsustati osaleda projektis "Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite testimine"; 
  • muudeti Võru Vallavolikogu 13.06.2018 määrust nr 40 "Elamu rekonstrueerimise toetuse maksmise kord" (delegeerida taotluste rahastamise/mitterahastamise otsustamine volikogult vallavalitsusele); 
  • garanteeriti Võru reoveekogumisala veemajandusprojekti omaosalus summas kuni 1 030 000 eurot (ja tunnistati kehtetuks Võru Vallavolikogu 16.01.2019 otsus nr 118 "Võru reoveekogumisala veemajandusprojekti omaosaluse garanteerimine");
  • otsustati lõpetada MTÜ Eesti Andmesidevõrk liikmelisus;
  • tunnistati kehtetuks Võru Vallavolikogu 10.01.2001 otsus nr 75;
  • võeti vastu Võru valla 2019. aasta I lisaeelarve Väimela Lasteaiale sobitusrühma garderoobi mööbli välja vahetamiseks.

 

Neljapäeval, 11. aprillil külastas valda Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamiskomisjoni ekspert Kaidi Maask. Rohkem kui kaks tundi kestnud sisuline arutelu andis kinnitust, et vald liigub haridusküsimustes õiges suunas ning ministeeriumil on meie üle väga hea meel. Sotsiaalosakonna ametnikud osalesid Eesti Sotsiaalvaldkonna Foorumil. Vastseliina rahvamajas toimus pindalatoetuste infopäev. Lasvamaja rahvamajas astus üles ansambel Öösorr.

 

Reedel, 12. aprillil toimus Vastseliina Gümnaasiumis lahtiste uste päev tulevastele gümnasistidele.

 

Pühapäeval, 14. aprillil käis ansambel Vannamuudu naisteansambli,  meesansambli ja rahvamuusika kapelliga Missos ansamblite päeval. Nende etteasted kulgesid menukalt ning saadi mitu järgmist esinemise kutset.