Uudised ja teated:

« Tagasi

Möödunud nädal Võru vallas

Teisipäeval, 28. mail toimus vallavalituse istung: 

 

 • Kinnitati riigihangete "Võru valla kruusateede pindamine koos ettevalmistustoodega 2019", "Parksepa Keskkooli spordiväljaku renoveerimine" ja "Projekti "Võru valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine" projekteerimis-ja ehitustööd" eduka pakkuja kvalifitseerimise ja pakkuja edukaks tunnistamise, pakkujate kõrvaldamise aluste kontrollimise, kvalifitseerimise ja vastavaks tunnistamise otsused ning kvalifitseeriti edukas pakkuja ja tunnistati pakkuja edukaks.
 • Algatati riigihange „Projekti „Võru valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine projekteerimis- ja ehitustööd" omanikujärelevalve teenus", määrati vastutav isik ning kinnitati hankekomisjon ja hankedokumendid.
 • Kinnitati lihtsustatud korras hanke "Võrumõisa tee 4/1 hoone lammutamine" tulemused.
 • Väljastati projekteerimistingimused Voki külas Pedajamäe kinnistule abihoone püstitamiseks, Leonhard Weiss Energy AS-ile Võrumõisa külas passiivse elektroonilise sidevõrgu rajamiseks.
 • Väljastati ehitusload Puusepa külas Tõrva kinnistule sauna laiendamiseks ja ümberehitamiseks elamuks, Voki külas Mäe kinnistule abihoone püstitamiseks, Noodasküla külas Mäeveski kinnistule puurkaevu rajamiseks.
 • Väljastati kasutusload Kolepi külas Vatsa kinnistu ja Tsolgo külas Kindsi kinnistu septikutele koos imbväljakutega.
 • Kooskõlastati Vastseliina staadioni katendi kujundus.
 • Määrati lähiaadresse ning nõustuti maa riigi omandisse jätmisega.
 • Määrati ehitiste ja rajatiste teenindamiseks vajalikud maakasutused ja maa sihtotstarbed.
 • Kinnitatu Osula külas Koolimäealuse 12 korteriomandi võõrandamise enampakkumise läbiviimise tingimused.
 • Arutati Võru Vaegkuuljate Ühingu taotlust valla bussi kasutamise osas.
 • Määrati sotsiaaltoetus puudega lapse transpordikulude osaliseks kompenseerimiseks.
 • Otsustati sõlmida ja pikendada sotsiaaleluruumide üürilepinguid.
 • Otsustati soetada Parksepa Raamatukogule riiuleid ja katta eelarveväliseid kulusid Vastseliina Lasteaia ventilatsiooniseadmete parandamiseks.
 • Arutati isikliku sõiduauto kasutamise kulude kompenseerimise teemal ning tiitli Võru valla õpitegu 2019 kandidaadi esitamise teemal.

 

Lasval toimus 3.–7. aastaste spordipäev, samuti Lendteatri kogupere etendus Teofrastus. Lasva Lasteaias Pargihaldjas toimus lasteaia lõpuaktus. Vastseliina Muusikakoolis toimus lõpuaktus-kevadkontsert.

 

Neljapäeval, 30. mail toimusid lasteaedade lõpuaktused Orava Kool-Lasteaed lasteaiarühmas, Sõmerpalu Lasteaias Lepatriinu, Vastseliina Lasteaias. Õhtul toimus Vastseliina Rahvateatri poetesside loomingu lavakava. Oma loomingu tõid publiku ette Anna-Liisa Vaher ja Mari-Ann Paat. Muusikaline kujundaja oli Anita Lõhmu, lavakava seadis Alice Kirsipuu. Üritus lõppes vaba lavaga.

 

Reedel, 31. mail toimus vallavalitsuse erakorraline istung:

 

 • Otsutati katta OÜ Võru Valla veevärk 2018. a majandusaasta kahjum.
 • Kiideti heaks Võru valla 2018. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne.
 • Otsustati määrata matusetoetust.

 

Lasteaia lõpuaktused toimusid Parksepa Lasteaias, Väimela Lasteaias Rukkilill. Oraval tähistati lastekaitsepäeva.

 

Pühapäeval, 2. juunil toimus Vastseliina Rahvamaja kevadpidu "Oh aed", esinesid tantsuringid, teatriringid, lauluansambel ja puhkpilliorkester.