Uudised ja teated:

« Tagasi

Teade ART ML OÜ õhusaasteloa taotluse kohta

Teatame, et ART ML OÜ (registrikood 12176804; aadress Võru vald, Sõmerpalu alevik, Heki tn 2-20, 66604) esitas Keskkonnaametile õhusaasteloa taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste (edaspidi LHK) projekti. Tähtajatut õhusaasteluba taotletakse Võru vallas Meegomäe külas Linnaku kinnistul (registriosa nr 2358241, katastritunnus 91804:002:0161) asuva käitise heiteallikatele.