Uudised ja teated:

« Tagasi

Riigikaitselised õppused Võru linnaümbruses, Tabina ja Vana-Saaluse piirkonnas

Juuli- ja augustikuus toimuvad riigikaitselised õppused Võru linnaümbruses, Tabina ja Vana-Saaluse piirkonnas: kaart 1, kaart 2.

Õppustel kasutatakse imitatsioonivahendeid (ajavahemikul 07.00-21.00-ni),  mille kasutamisel järgitakse rangelt ohutustehnika eeskirju.

Õppuste raames ei saa alati välistada ka kahjusid, mis võivad tekkida harjutuste raames. Kui õnnetu juhuse tõttu saab õppuse käigus kannatada kellegi eraomand – auto, tee, põld, mets, aed vms, siis palume viivitamatult fikseerida vahejuhtum ning võtta ühendust kontaktnumbril +372 717 5499.