Uudised ja teated:

« Tagasi

Möödunud nädal Võru vallas

 
Esmaspäeval, 30. septembril tähistati rahvusvahelist muusikapäeva. Tasuta kontserdid toimusid ka Võru vallas: Meelika Hainsoo esines Parksepa koolis, Vastseliina rahvamajas astusid üles Kädy Plaas-Kala, Mati Turi ning Martti Raide. Kääpa sotsiaalkeskuses toimus valla sotsiaalkomisjoni koosolek.
 
Teisipäeval, 1. oktoobril toimus vallavalitsuse istung:
 
 • Otsustati vabastada isikud korraldatud jäätmeveost ning muudeti jäätmeveo tühjendamissagedust.
 • Anti nõusolek Jaani VI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa eelnõule.
 • Väljastati ehitusload Liinamäe külas Kallaku kinnistule puurkaevu ehitamiseks, Osula külas Männiku kinnistule Männiku päikesepargi rajamiseks ja Osula kalmistu kinnistule puurkaevu ehitamiseks.
 • Võeti vastu otsus võõrandada vallale kuuluvaid sõidukeid.
 • Otsustati anda sihtasutusele Sõmerpalu Teenuskeskus tasuta kasutamiseks kinnistu asukohaga Kooli tn 1, Sõmerpalu alevik.
 • Otsustati jagada Majala külas asuv Vaheri katastriüksus, Hargi külas asuvad Majala ja Saksa katastriüksused.
 • Otsustati muuta Võru Vallavalitsuse 21.08.2019 korraldust nr 456 "Isikliku kasutusõiguse seadmine Võru valla munitsipaalmaale" ning korrigeerida isikliku kasutusõiguse alasid ja skeeme.
 • Kinnitati hajaasustuse programmi 2019 aruanded.
 • Arendusspetsialist tutvustas projekti "EST-LAT ForestTrail".
 • Määrati erakorralist toetust ning otsustati eraldada sotsiaaleluruum ja pikendada sotsiaaleluruumi üürilepingut.
 • Kinnitati seltsitegevuse ja kultuurivaldkonna toetuste taotlemise vormid.
 • Kinnitati Võru valla noorsootöö eelarvest noorte omaalgatustoetuse hindamiskomisjoni liikmed, hindamiskriteeriumid ning taotluse aruande ja komisjoni otsuse vormid.
 • Kinnitati Parksepa Lasteaia hoolekogu koosseis.
 • Otsustati toetada noore judo maailmameistrivõistlustel osalemist.
 • Otsustati hüvitada isikliku sõiduauto kulud õpilastranspordi korraldamisel.
 • Arutati lapsevanema taotlust eralasteaias kohamaksu tasumiseks.
 • Kinnitati Võru valla 2019. aasta õpetaja aunimetuste saajad.
 • Abivallavanem tutvustas projektis "Mahe ja muhe – lapsed, kool ja mahetoit" osalemist.
 • Otsustati kiita heaks Võru Vallavolikogu revisjonikomisjoni aruanded.
 • Eraldati vahendeid reservfondist.
 • Arutati erakorraliste tööde teostamist Kääpa Noortekeskuses, Vastseliina Noortekeskusele vihmaveesüsteemi soetamist ja Ühingu Pikakannu Kooli Areng taotlust piksekaitsesüsteemi taastamiseks.
 
Pärastlõunal kogunes vallamaja saalis hariduse-, kultuuri- ja spordikomisjon.
 
Kolmapäeva, 2. oktoobri õhtul lõppes Võru Kandles kolm päeva kestnud eakate festivali hoogne programm, üritusel osales mõnisada Võru valla inimest ning arvukalt isetegevuskollektiive.
 
Sotsiaalminister Tanel Kiik eakate festivalil. Foto: Lisanna Elm
 
Neljapäeval, 3. oktoobril tutvustas valla IT-peaspetsialist meie koolide juhtkondadele e-õpilaspileti kasutuselevõttu alates 2020. aasta 1. septembrist. Lisaks arutati sotsiaalteemasid.
 
Reedel, 4. oktoobril tähistati Võru valla koolides õpetajate päeva. Õhtul kogunes Vastseliina rahvamajas Vastseliina Tantsuklubi, pilli mängis ja tantse õpetas Kadri Lepasson.
 
Laupäeval, 5. oktoobril toimus Lasva piirkonna eakatepäeva väljasõit, külastati A. Teppo lõõtsatalu-muuseumi, kus vaadati filmi, kuulati väikest kontserti; seejärel suunduti Võrus asuvasse Inglite Kodu muuseumisse. Kosel alustas tegevust lauluklubi Claro, kollektiivi juhendab Kaari Kattai. Klubiga on eriti liituma oodatud täiendavad meeshääled, huvi korral saab ühendust võtta aadressil clarokoor@gmail.com.
 
Claro lauluklubi. Foto: Maili Udumäe
 
Pühapäeval, 6. oktoobril toimus Lasva rahvamajas villapildi meisterdamise õpituba, lõunal said teatrihuvilised nautida Alle-Saija teatristuudio etendust "Rekvisiitori tähetund" (E. Streul).