Uudised ja teated:

« Tagasi

Keskkonnaminister kinnitas Võru maakonna kaitsealuste loodusobjektide piiranguvööndite ulatused

Keskkonnaminister otsustas 19.12.2019 määrusega nr 77 „Võru maakonna kaitstavad looduse üksikobjektid ja nende piiranguvööndi ulatus" kehtestada piiranguvööndi ulatuse 42 puule, 9 rändrahnule, kahele allikate rühmale ja kahele maastiku üksikelemendile.

Määrus on avaldatud Riigi Teataja I osas, 03.01.2020, 3 ning see jõustub 13.01.2020. Määruse, seletuskirja ja kaartidega saab tutvuda Riigi Teataja kodulehel (www.riigiteataja.ee) ja siinse teate allosas.

Juhime Teie tähelepanu, et kaitstavate looduse üksikobjektide kaitsekord on kehtestatud keskkonnaministri 2. aprilli 2003. a määrusega nr 27 „Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri". Keelatud on kaitse alla võetud looduse üksikobjekti kaitse-eeskirjaga vastuolus olev või objekti seisundit või ilmet kahjustada võiv tegevus, kui seda ei tingi objekti säilitamiseks või objektist tekkiva kahju vältimiseks rakendatavad abinõud.

Küsimuste tekkimisel või konkreetsemate käitumisjuhiste saamiseks on kontaktisikuks kaitse planeerimise büroo kaitse planeerimise spetsialist Marica-Maris Paju (telefon 5336 5805, e-post maris.paju@keskkonnaamet.ee)

Võru maakonna kaitsealused looduse üksikobjektid on Eesti jaoks olulise väärtusega, mida tuleb hoida ja kaitsta. Täname, et aitate kodumaa väärtusi hoida!

Lisad:

Määrus (89.85 KB, PDF)

Seletuskiri (906.91 KB, PDF)