Uudised ja teated:

Avalik konkurss Võru Vallavalitsuse avalike suhete spetsialisti leidmiseks

Teenistuskoha eesmärk on valla maine kujundamise korraldamine, turundamine ja avalike suhete korraldamine. Valla veebilehe ja ajalehe toimetamise korraldamine ning info jagamine sotsiaalmeedias.
 
Kandidaadilt eeldame:
 • kõrgharidust;
 • oskust kirjutada ja toimetada tekste, sh veebikeskkonnas;
 • teadmisi valdkonna õigusaktidest ja oskust neid rakendada;
 • omab teadmisi ja kogemust asjaajamisest ja õigusaktide ja dokumentide vorminõuetest ning suudab koostada oma valdkonna õigusakte;
 • kohaliku omavalitsuse toimimise põhimõtete tundmist;
 • oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid;
 • eesti keele valdamist kõrgtasemel;
 • ei esine avaliku teenistuse seaduses sätestatud asjaolusid, mis välistavad teenistusse võtmise (ATS § 15).
 
Kasuks tuleb:
 • kõrgharidus suhtekorralduse, kommunikatsiooni, eesti filoloogia, ajakirjanduse või avaliku halduse valdkonnas;
 • töökogemus avalikus teenistuses või antud valdkonnas;
 • eelnev ajakirjandusalane töökogemus;
 • vähemalt ühe võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega, eelistatult inglise keel.
 
Omalt poolt pakume:
 • võimalust panustada võimeka omavalitsuse arendamisse;
 • huvitavat ja vastutusrikast tööd;
 • toredaid ja toetavaid kolleege.
 
Kandidaatidel esitada järgmised dokumendid:
 • CV;
 • motivatsioonikiri;
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
 
Ametisse asumise aeg: esimesel võimalusel
 
Dokumendid palume esitada digiallkirjastatult 3. aprilliks 2020 e-posti aadressil vald@voruvald.ee või kirjalikult Võru Vallavalitsuse aadressil Võrumõisa tee 4a, Võru linn 65605 Võru maakond, märgusõnaga „Avalike suhete spetsialist".
 
Lisainformatsioon: Inga Leelanss, inga.leelanss@voruvald.ee, tel: 5692 0660.