Uudised ja teated:

Võru vallas kehtivad piirangud seoses koroonaviiruse leviku ennetamisega

Vabariigi Valitsus kuulutas seoses koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas ja viiruse tõenäolise Eesti-sisese leviku laienemisega riigis välja eriolukorra (Vabariigi Valitsuse 12.03.2020 korraldus nr 76). Eriolukord kehtib 1. maini 2020, kui valitsus ei otsusta teisiti.

Juhised seoses COVID-19 koroonaviiruse leviku tõkestamisega.

 

TÖÖKORRALDUS VALLAVALITSUSES

Alates 16.03.2020 Võru Vallavalitsuses kodanike vastuvõttu ei toimu.

Teenindamine toimub telefoni ja e-posti teel tööpäeviti kell 8.00 – 16.30.

Dokumente saab vajadusel jätta vallamaja postkasti!

Vallavalitsuse kontaktid on leitavad SIIT!

 

Lapse sünni registreerimiseks ja elukohateadete puhul palume eelnevalt võtta ühendust registripidajaga:

 • 16.03.2020 ja 17.03.2020 telefonil 78 51 242 ning
 • alates 18.03.2020 telefonil 78 21 576.
Alates 19.03 on avatud uus sünni registreerimise e-teenus portaalis rahvastikuregister.ee ja eesti.ee. Teenus on kättesaadav kõikidele vanematele, nii abielus, mitteabielus kui ka üksikvanematele.
Portaalist rahvastikuregister.ee on võimalik esitada ka elukoha registreerimise avaldust ning kontrollida isiku surma fakti.
 
 

HARIDUSASUTUSED

 • Peatada valla üldhariduskoolides ja Vastseliina Muusikakoolis tavapärane õppetöö ning viia see üle kaug- ja koduõppevormile alates 13.03.2020.
 • Alates 13.03.2020 peatada huvihariduse andmine.
 • Esialgu mitte sulgeda Võru valla lasteaedu. Igas lasteaia töötab valverühm.

Paneme lastevanematele südamele, et mitte tuua lasteaeda haigussümptomitega lapsi ja võimalusel jätta koju ka terved lapsed.

 

Selline hariduselu korraldus kehtib kuni olukorra muutumiseni. Meetmete vajalikkust hinnatakse iga kahe nädala järel.

 

TEISED VALLA ALLASUTUSED

 • Peatada alljärgnevate avalikku teenust osutavate allasutuste töö alates 13.03.2020:
 1. Võru valla noortekeskused
 2. Võru valla rahvamajad
 3. Väimela Tervisekeskus
 • Peatada Võru valla rahvaraamatukogude töö perioodil 13.03.2020 – 26.03.2020 k.a.

 

ÜRITUSED, KOGUNEMISED

 • Keelatud on kõik avalikud kogunemised.
 • 1. maini suletakse külastajatele muuseumid ja kinod. Etendused, kontserdid ja konverentsid on keelatud.
 • 1. maini on keelatud spordivõistlused.

 

Soovitame solidaarselt toimida ka erakoolidel ja mittetulundusühingutel.

 

Jooksvalt tuleb täiendav informatsioon.

 

Vastavalt Terviseameti soovitusele tuleb kõigil neil, kes saabuvad riskipiirkondadest, jääda kaheks nädalaks koju ning vältida liikumist rahvarohketes kohtades. Haigustunnuste ilmnemisel tuleb telefoni teel konsulteerida oma perearstiga või helistada perearsti nõuandetelefonile 1220, üldine kriisitelefon 1247.

 

Täpsem info Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud eriolukorra piirangute kohta on leitav https://www.valitsus.ee/et/uudised/valitsus-kuulutas-eestis-valja-eriolukorra-1-maini

 

 

Võru Vallavalitsus
e-post: vald@voruvald.ee
tel: 785 1242