Uudised ja teated:

Võru Vallavalitsus ootab informatsiooni abivajavate inimeste kohta Võru vallas

Palume jälgida oma naabruskonda ja teavitada vallavalitsust puuetega inimestest, eakatest ja abivajajatest, kes ei saa väga mõjuval põhjusel toetuda kriisiolukorras lähedaste abile. Palume võimalusel aidata oma eakaid naabreid jt, et nad ei peaks ise näiteks toidupoodi või apteeki minema. Abistamisel vältida kontakti – suhelda telefonitsi ja jätta vajalik näiteks ukse taha.

Abivajavate inimeste kohta palume info saata Võru valla sotsiaalosakonna juhataja Angela Järvpõld e-posti aadressil: angela.jarvpold@voruvald.ee, telefonil 5303 8110.

Palume hoida kontakti telefoni teel oma üksi elavate eakate sugulaste ja tuttavatega, et saada ülevaade nende olukorrast.

Vallavalitsus on valmis pakkuma abivajajatele tuge sotsiaalteenuste ja seda eelkõige koduteenuse näol.

Vallavalitsus töötab e-posti ja telefoni vahendusel.

Palume abi saamiseks pöörduda:

Kadri Truija

sotsiaaltööspetsialist

kadri.truija@voruvald.ee

5302 5280

Maria Saarme

sotsiaaltööspetsialist

maria.saarme@voruvald.ee

5332 4890

Ene Andrejev

sotsiaaltööspetsialist

ene.andrejev@voruvald.ee

5329 2574

Helli Kalda

sotsiaaltööspetsialist

helli.kalda@voruvald.ee

522 6285

Aino Kaurson

avahooldusspetsialist

aino.kaurson@voruvald.ee

5326 8535

Kristina Tobreluts

lastekaitsespetsialist

kristina.tobreluts@voruvald.ee

5194 6420

Riina Mandel

lastekaitsespetsialist

riina.mandel@voruvald.ee

518 7491

Angela Järvpõld

osakonna juhataja

angela.jarvpold@voruvald.ee

789 8247 / 5303 8110

 

NB! 16. märtsist 2020 on avatud üleriigiline kriisitelefon 1247, mis nõustab koroonaviirusega seotud teemasid.