Uudised ja teated:

Ettevõtjatele, kes vajavad abi seoses võõrtööjõu piiriületusega

SA Võrumaa Arenduskeskus ootab infot Võrumaa ettevõtjate kohta, kellel on seoses riigis välja kuulutatud eriolukorraga probleeme väljastpoolt Eestit pärit töötajate tööle või koju jõudmisega. Kogutud info põhjal koostatakse pöördumine Vabariigi Valitsusele tööjõu liikumise probleemi lahendamiseks.
 
Palume kõigil Võru valla ettevõtjatel, keda eelnimetatud probleem puudutab, edastada tänase päeva jooksul järgmine info:
  • ettevõtte nimi
  • kontakt
  • välistöötajate arv
  • välistöötaja(te) päritoluriik või -riigid
  • olukorra lühikirjeldus
Infot ootab Võru Vallavalitsuse arendusspetsialist Mairi Raju-Toots, e-post: mairi.raju-toots@voruvald.ee, telefon: +372 524 5631.