Uudised ja teated:

Teade Võru valla rahvaraamatukogude töö kohta

Võru valla rahvaraamatukogude töö on peatatud perioodil 25.03.2020 – 30.04.2020 k.a.

 

Raamatukogude direktorid on kättesaadavad telefoni ja e-posti teel

 1. Hanikase ja Orava Raamatukogu, direktor Tuuli Dolgošev, tel: 799 9368, e-post raamatukogu@orava.ee;
 2. Kirepi Raamatukogu, direktor Tuuli Eksin, tel: 786 0050, e-post kirepiraamat@gmail.com;
 3. Kääpa Raamatukogu, direktor Anneli Lätting, tel: 506 1287, e-post: kaaparaamatukogu@voruvald.ee;
 4. Lasva Raamatukogu, Otsa laenutuspunkt, direktor Tea Kallaste, tel: 735 0875 ja 5208628, e-post: tea@lasva.ee;
 5. Osula Raamatukogu, direktor Ülle Ermel, tel: 789 5352 ja 522 1316, e-post: ylle.ermel@gmail.com;
 6. Parksepa Raamatukogu, direktor Elvi Määr, tel: 785 0515, e-post: parkseparaamatukogu@voruvald.ee;
 7. Puiga Raamatukogu, direktor Maire Noormaa, tel 782 8083, e-post: maire.noor@mail.ee;
 8. Sõmerpalu Raamatukogu, direktor Külli Ossul, tel: 789 6496, e-post: spalu.rk@mail.ee
 9. Tsolgo raamatukogu, direktor Vaike Rätsepp, tel 5621 3180, e-post: vaike@lasva.ee
 10. Vana-Vastseliina Raamatukogu, direktor Tiiu Pihla, tel: 785 6840, e-post: tiiupihla@gmail.com;
 11. Vastseliina Raamatukogu, direktor Lea Lillemets, tel. 785 1041 ja 515 7343, e-post: valiinark@gmail.com.

 

Raamatute tellimusi võetakse vastu telefoni ja e-posti teel ja raamatuid saab tagastada raamatukogu tagastuskasti või näidatud kohta.

Eriolukorra tõttu toimub laenutamine vaid ühel päeval nädalas.

Teavikute vahetamise käigus tuleb vältida igasugust füüsilist kontakti raamatukogu töötaja ja laenutaja vahel.