Uudised ja teated:

« Tagasi

Avatud on kogukondliku turvalisuse 2020. aasta toetusvoor

SA Võrumaa Arenduskeskus kuulutab välja kogukondliku turvalisuse 2020. aasta maakondliku toetusvooru. Toetusvoor on avatud 25. maini 2020. aastal. Toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine, elanikkonnakaitse ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegevusele.

 

Kogukondliku turvalisuse toetusvoorus toetatakse taotlusi, mis:

  • edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel; 
  • suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd); 
  • aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele. 

Taotlejaks võivad olla:

  • Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus, ning vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused;
  • vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused saavad olla taotlejaks üksnes vabatahtliku päästekomandoga seotud taotluste puhul. 

 

Toetuse piirsumma on 3 500 eurot.

 

Taotluste esitamise tähtaeg on 25. mai 2020. (Hilisemad taotlused hindamisele ei kuulu). Taotlused tuleb esitada elektrooniliselt ja digiallkirjastatult arenduskeskus@vorumaa.ee.

Aruanne tuleb esitada ühe kuu jooksul arvates projekti elluviimise lõppkuupäevast. 

 

Taotlemiseks vajalikud vormid leiate Võrumaa Arenduskeskuse kodulehelt: https://vorumaa.ee/heaolu/projektitoetused/

 

Lisainfo:   

Merilyn Viin 

Heaolu spetsialist 

SA Võrumaa Arenduskeskus 

Mob: +372 53091046 

E- post: merilyn.viin@vorumaa.ee