Uudised ja teated:

« Tagasi

Avalik konkurss Võru Vallavalitsuse ehitusspetsialisti leidmiseks

Teenistuskoha eesmärk on valla haldusalasse kuuluva ehitustegevuse korraldamine ja järelevalve teostamine. Ametikoha asukoht on Võru linn.
 
Kandidaadilt eeldame:
• kõrgharidust või töökogemust antud valdkonnas;
• teadmisi valdkonna õigusaktidest ja oskust neid rakendada;
• omab teadmisi ja kogemust asjaajamisest ja õigusaktide ja dokumentide vorminõuetest ning suudab koostada oma valdkonna õigusakte;
• kohaliku omavalitsuse toimimise põhimõtete tundmist;
• oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid;
• eesti keele valdamist kõrgtasemel;
• ei esine avaliku teenistuse seaduses sätestatud asjaolusid, mis välistavad teenistusse võtmise (ATS § 15).
 
Kasuks tuleb:
• töökogemus avalikus teenistuses;
• kõrgharidus antud valdkonnas;
• vähemalt ühe võõrkeele oskus.
 
Omalt poolt pakume:
• võimalust panustada uue võimeka omavalitsuse arendamisse;
• huvitavat ja vastutusrikast tööd;
• toredaid ja toetavaid kolleege.
 
Kandidaatidel esitada järgmised dokumendid:
• CV;
• motivatsioonikiri;
• haridust tõendavate dokumentide koopiad;
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
Ametisse asumise aeg: esimesel võimalusel
 
Dokumendid palume esitada digiallkirjastatult 6. juuliks 2020 e-posti aadressil vald@voruvald.ee või kirjalikult Võru Vallavalitsuse aadressil Võrumõisa tee 4a, Võru linn 65605 Võru maakond, märgusõnaga „Ehitusspetsialisti konkurss".
Lisainformatsioon: Juris Juhansoo, e-post: juris.juhansoo@voruvald.ee, tel: 526 2886.