Uudised ja teated:

« Tagasi

Avalik konkurss Võru Vallavalitsuse pearaamatupidaja leidmiseks

                                                                       

Teenistuskoha eesmärk on valla raamatupidamise korraldamine vastavalt kehtivale seadusandlusele, et tagada majandustehingute korrektne ja nõuetele vastav raamatupidamisarvestus. Ametikoha asukoht on Võru linn.
 
Kandidaadilt eeldame:
• erialast kõrgharidus;
• teadmisi valdkonna õigusaktidest ja oskust neid rakendada;
• omab teadmisi ja kogemust asjaajamisest, õigusaktide ja dokumentide vorminõuetest ning suudab koostada oma valdkonna õigusakte;
• kohaliku omavalitsuse toimimise põhimõtete tundmist;
• oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja infosüsteeme sh kogemus raamatupidamistarkvara kasutamisel;
• eesti keele valdamist kõrgtasemel;
• ei esine avaliku teenistuse seaduses sätestatud asjaolusid, mis välistavad teenistusse võtmise (ATS § 15).
Kasuks tuleb:
• vähemalt 2-aastane raamatupidamisalane töökogemus
• töökogemus avalikus teenistuses;
• vähemalt ühe võõrkeele oskus.
 
Omalt poolt pakume:
• võimalust panustada uue võimeka omavalitsuse arendamisse;
• huvitavat ja vastutusrikast tööd;
• toredaid ja toetavaid kolleege.
Kandidaatidel esitada järgmised dokumendid:
• CV;
• motivatsioonikiri;
• haridust tõendavate dokumentide koopiad;
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
 
Ametisse asumise aeg: esimesel võimalusel
 
Dokumendid palume esitada digitaalselt allkirjastatult 30. septembriks 2020 e-posti aadressil vald@voruvald.ee või paberkandjal Võru Vallavalitsuse aadressil Võrumõisa tee 4a, Võru linn 65605 Võru maakond, märgusõnaga „Pearaamatupidaja konkurss".
 
Lisainfo:
Jaano Uibo
Võru Vallavalitsus
finantsosakonna juhataja
jaano.uibo@voruvald.ee
782 2712