Uudised ja teated:

« Tagasi

Avatud on puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise neljas taotlusvoor

Riigi Tugiteenuste Keskus kuulutas 7. detsembril välja taotlusvooru puuetega inimeste kodude füüsiliseks kohandamiseks. Sellega seoses ootab Võru vallavalitsus kirjalikke eeltaotlusi hiljemalt 28. detsembriks 2020. Taotlused palume esitada posti teel aadressil Võrumõisa tee 4a, 65605 Võru linn või e-posti aadressil vald@voruvald.ee

Kohanduse toetuse taotlemiseks peab esitama vallavalitsusele vormikohase eeltaotluse, mis on leitav Võru valla veebilehelt või Võru vallavalitsuse sotsiaalosakonnast.

Kohanduse toetust on õigus taotleda puudega isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Võru vald. Kohandust võib puudega isikule taotleda ka puudega isiku lapsevanem, eestkostja või volitatud isik.

Toetust on võimalik taotleda kohanduse saaja eluruumi (kohanduse saaja rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht) vajaduspõhiseks kohandamiseks:

1) liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;

2) hügieenitoimingute parandamiseks;

3) köögitoimingute parandamiseks.
 

Täpsema info puudega isiku eluaseme füüsilise kohandamise toetuse korra kohta leiab siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/422122018046

Taotlusvooru kohta avaldatakse teade valla kodulehel. Taotlusi menetleb Võru vallavalitsuse poolt määratud komisjon ja taotluste rahastamise/mitterahastamise otsustab vallavalitsus komisjoni ettepanekul.

 

Lisainfo:

Angela Järvpõld

sotsiaalosakonna juhataja

789 8247

angela.jarvpold@voruvald.ee