Uudised ja teated:

« Tagasi

Avalik konkurss Vastseliina rahvamaja kunstilise juhi ametikohale

Avalik konkurss Vastseliina Rahvamaja
kunstilise juhi ametikohale
 
Kunstilise juhi põhiülesanneteks on Vastseliina rahvamajas kultuuritegevuse arendamine, korraldamine ja koordineerimine, osalemine Vastseliina piirkonna ja Võru valla suuremate sündmuste korraldamisel ning rahvamajas tegutsevate huvialaringide töö koordineerimine.
 
Kandidaadilt eeldame:
 • kultuuritöötaja kutset, keskeri- või kõrgharidust;
 • oskus viia läbi kultuurilis-meelelahutuslikke üritusi;
 • eelnevat töökogemust (soovituslik);
 • head suhtlemisoskust;
 • koostöövalmidust;
 • valmidus töötada erinevate vanusegruppidega;
 • valmidus töötada õhtusel ajal ja nädalavahetusel;
 • heal tasemel arvutikasutusoskust;
 • kasuks tuleb ka võõrkeeleoskus ja autojuhiloa olemasolu.
Omalt poolt pakume:
 • huvitavat ja mitmekülgset tööd;
 • võimalust ellu viia oma ideid ürituste korraldamisel;
 • koolitus- ja arenemisvõimalusi;
 • stabiilset palka.
Kandidaatidel tuleks esitada järgmised dokumendid:
 • CV;
 • omapoolne visioon tegevusest rahvamaja kunstilise juhi ametikohal;
 • isikut ja haridust tõendava dokumendi koopia.
   
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.
 
Dokumendid palume esitada digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 22. veebruariks 2021 e-posti aadressil rahvamaja@vastseliina.ee või Vastseliina rahvamaja aadressil Võidu 38, Vastseliina alevik 65201 Võru maakond märgusõnaga „Kunstilise juhi konkurss".

Lisainfo:
Anneli Lõhmus
Vastseliina rahvamaja direktor
rahvamaja@vastseliina.ee
53454214 või 7851178