Uudised ja teated:

« Tagasi

Võru vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Kääpa põhikooli direktori ametikohale

Võru vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Kääpa põhikooli direktori ametikoha täitmiseks. Kooli asukohaks on Kooli tee 25, Kääpa küla, Võru vald, 65545 Võru maakond.
 
Tööle asumise aeg: 24. august 2021.
 
Tööaeg: täistööaeg.
 
Põhinõudmised direktorile:
Kääpa põhikooli direktori peamine tööülesanne on kindlustada haridusasutuse tulemuslik töö, juhtida õppe- ja kasvatustegevust koostöös pedagoogide, hoolekogu ja Võru Vallavalitsusega ning korraldada haridusasutuses vaimselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt turvalise õpi- ja töökeskkonna loomine koostöös huvigruppidega. Direktor vastutab kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.
Konkursil kandideerimiseks peavad isikul olema täidetud haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013 määruse nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" § 2 lõikes 1 sätestatud põhikooli ja gümnaasiumi direktori kvalifikatsiooninõuded.
 
Edukal kandidaadil on:
  • teadmised kaasaegsest õpikäsitlusest ja õppiva organisatsiooni põhimõtetest;
  • juhtimiskompetentsid organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas;
  • vähemalt 1-aastane juhtimiskogemus;
  • ühe võõrkeele oskus vähemalt suhtlustasandil;
  • vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
  • koostöövõime ja väga hea suhtlemisoskus;
  • õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsimis- ja planeerimisvõime;
  • B-kategooria autojuhiload.
     

Kandideerijal esitada:

  • • elulookirjeldus (sh töö- või teenistuskäik);
  • • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
  • • kandidaadi kirjalik nägemus kooli juhtimisest ning edasisest arengust;
  • • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
     
Omalt poolt pakume:
• võimalust töötada koolijuhina;
• head töökeskkonda looduskaunis kohas;
• eneseteostust kooli arendamisel.
 
Dokumendid esitada hiljemalt 1. juuniks 2021 Võru vallavalitsusele aadressil Võrumõisa tee 4a, Võru linn, Võru maakond või digitaalselt e-posti aadressile vald@voruvald.ee.
 
Täiendav teave: Piret Otsatalu, abivallavanem, tel +372 520 3908 või e-posti aadressil piret.otsatalu@voruvald.ee.