Uudised ja teated:

« Tagasi

Teade Kubja-Kose-Meegomäe puhkeala riigimetsas plaanitavate metsatööde kohta

Teade Kubja-Kose-Meegomäe puhkeala riigimetsas plaanitavatele metsatöödele saabunud ettepanekute avalikustamisest ja ettepanekute alusel koostatud metsa majandamise projekti valmimisest.

Oleme analüüsinud saabunud ettepanekuid. Kokkuvõttega, mis sisaldab kõiki esitatud ettepanekuid  ja nendega arvestamise või mittearvestamise põhjendusi, on võimalik tutvuda RMK kodulehel.  

Saabunud ettepanekuid arvesse võttes oleme koostanud Kubja-Kose-Meegomäe puhkeala ümbruse riigimetsade majandamise kava projekti aastateks 2021–2030. Projektiga ehk kinnitamata kavaga on võimalik tutvuda RMK kodulehel.

Ootame koostatud Kubja-Kose-Meegomäe puhkeala riigimetsade majandamise kava projektile kohaliku kogukonna, elanike ja kohaliku omavalitsuse ettepanekuid aadressile vorumaa@rmk.ee 12. maiks 2021.

Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsa-aladel on kättesaadav RMK kodulehelt.

Et teade võiks jõuda võimalikult paljude metsatöid puudutavate inimesteni, palub RMK, kel võimalik, levitada teadet kohaliku kogukonna ja elanike hulgas.