Uudised ja teated:

« Tagasi

Võru vald korraldab mõttekoda "Kuidas suurendada vanemaealiste sotsiaalset aktiivsust, iseseisvust ja riigist sõltumatust?"

24. septembril kella 12.00-16.00 toimub Võru vallalitsuse saalis Sotsiaalministeeriumi partnerlusprojekt „Vanemaealiste huvikaitse võimekuse arendamine" raames Võru valla mõttekoda "Kuidas suurendada vanemaealiste sotsiaalset aktiivsust, iseseisvust ja riigist sõltumatust?"  

Palun tulge kaasa mõtlema, kuidas vanemaealiseid inimesi Võrumaal sotsiaalselt aktiviseerida, suurendada nende iseseisvust ja riigist sõltumatust. 

 

Põhiküsimused arutelul:

  • Vanemaealiseid peetakse väetiteks ja abituteks. Paraku on Eestis suureks probleemiks, et  vanemaealiseid    peetakse suhteliselt abituteks, ühiskonna ülesanne on aidata neil toime tulla, riik peab oma kohuseks  tagada neile võimalikult kvaliteetne  ja probleemidevaba vananemise. Taoline  lähenemisviis on üsnagi ajale jalgu jäänud ja seda kahel põhjusel. Esiteks seetõttu, et on suunatud vaid ühele osale vanemaealistest, kes on tõepoolest abitud ja sõltuvad riigi abist. Teiseks seetõttu, et vanemaealiseid ei kohelda kui võrdväärseid inimesi, kes võiksid ja saaksid võrdväärselt noorematega panustada ühiskonna arengusse.
  • Väärikas vanaduspõlv on sageli  isoleeritud üksindus.  Vanemaealised  on Eestis aga ka teistes riikides saadetud väärikale vanaduspõlvele, tegelikult avalikkusest ära – olge eemal ja püüdke väärikalt vananeda. Selline lähenemisviis on osutunud sotsiaalselt ohtlikuks. Paljudest ära saadetud vanemaealistest on saanud abitud, iseenda väärtuslikkusesse vähe uskuvad. Nad ei otsusta selle üle, mis toimub ühiskonnas, nende lähiümbruses, nad on passiivsed, nende elu on rutiinne, üheplaaniline.
  • Vanemaealised on sageli  füüsiliselt väheaktiivsed, ei tegele sportlmisega , ei jälgi tervislikke eluviise. Televiisori vaatamine täidab sageli kogu päeva ja seda  eelistatakse jalutuskäikudele, sportimisele ja tegutsemisele värskes õhus.  
  • Kogu maailm otsib lahendusi, et tuua vanemaealistele tagasi aktiivsesse  sotsiaalellu, püüab rakendada nende kogemusi ja potentsiaali, sest abitute ja passiivsete inimeste osakaalu kasvuga on üha raskem toime tulla.
  • Mida ette võtta, et vähendada Võrumaal abitute ja riigist sõltuvate inimeste osakaalu? Kuidas ennetada abituks ja sõltuvaks saamist? Kuidas julgustada vanemaealiseid olema füüsiliselt aktiivsed, sportlikud, järgima tervislikke eluviise? Kuidas suurendada sotsiaalselt aktiivsete, iseseisvalt toime tulevate ja sõltumatute inimeste osakaalu? Mida selleks tuleks teha? Millest  Võrumaal alustada?

 

Mõttekoja päevakava

kella 11.30-12.00 registreerumine, tervituskohv;

kella 12.00- 12.10 mõttekoja avamine - Kalmer Puusepp, Võru vallavanem

kella 12.10-12.40 maailm vaatab vanemaealiseid kui võrdväärseid, mitte kui abitud,  Ka Võrumaal tuleb vanemaealiste potentsiaal  avastada  ja rakendada - Iris Pettai, Eesti Avatud Ühiskonna Instituut, juhataja

kella 12.40-13.10 Kuidas vanemaealisena olla Võrumaal sotsiaalselt aktiivne, iseseisev ja riigiabist sõltumatu? - Kolme aktiivse võrumaalase  ühisettekanne oma kogemustest

kella 13.10- 13. 40 aktiivsest ja sõltumatust inimesest abituks ja väetiks saamise teekond ja põhjused. kuidas abitust  ennetada ja sellest  väljuda - Kersti Kõosaar ,  psühholoog

kella 13.40- 14.10 kohvipaus

kella 14.10- 15.30 mõttekoja interaktiivne osa: arutelud töörühmades

kella 15.30-16.00 kokkuvõtted mõttekojast, mõttekoja lõpetamine

 

Töörühmad

  • Esimene töörühm - Vanemaealiste kaasamine aktiivsesse sotsiaalellu Võrumaal.

Palun andke hinnang, kas vanemaealiseid on piisavalt kaasatud Võrumaa sotsiaalellu (klubid, isetegevus, poliitiline tegevus, vabatahtlik tegevus, kursused ja koolitused, kodanikualgatuslikud (sh vanemaealiste) organisatsioonid jms. Kui vanemaealiseid pole  piisavalt kaasatud, siis millised on Teie hinnangul  põhjused ja takistused? Palun nimetage.  Millised vanemaealiste endi peamised barjäärid ja takistused ning kuidas saaks neid ületada? Mida on vaja teha , et vanemaealised oleksid Võrumaal aktiivsesse  sotsiaalellu rohkem kaasatud? Kuidas innustada ja motiveerida inimesi kodunt välja tulema ja sotsiaalelus osalema?

 

  • Teine  töörühm -  Vanemaealiste  julgustamine ja ette valmistamine, et püsida vormis ja olema terve

Palun andke hinnang, kas vanemaealised Võrumaal on piisavalt füüsiliselt aktiivsed, sportlikud ja järgivad tervislikke eluviise. Kui Te teate selliseid vanemas eas inimesi, siis palun kirjeldage neid. Kuidas kulgeb nende päev? Millega on see täidetud? Mil viisil leiavad need inimesed endas tahtejõudu ja motivatsiooni, et füüsiliselt ja vaimselt heas vormis püsida?

Kas Te teate ka mõnd vanemaealist inimest, keda ei huvita füüsiline aktiivsus ega ka sportimine, kuigi tema tervislik seisund talle seda võimaldaks. Palun kirjeldage ka neid inimesi. Kuidas kulgeb nende päev? Millega on see täidetud? Miks ei  leia need inimesed endas tahtejõudu ja motivatsiooni, et füüsiliselt ja vaimselt heas vormis olla? Millised on siinosas peamised barjäärid ja takistused?

Kas taoliseid füüsiliselt passiivseid inimesi oleks võimalik julgustada ja ette valmistada tervislikuks eluviisiks, füüsiliseks aktiivsuseks jms, aidata neil ületada barjääre ja takistusi, anda neile vajalikke teadmiseid jms. Mida soovitate ette võtta ja kuidas seda teha?

 

  • Kolmas  töörühm -  Mida ette võtta, et vähendada Võrumaal abitute ja riigist sõltuvate inimeste osakaalu?

Palun andke hinnang, kas abitute ja riigist sõltuvate inimeste osakaal Võrumaal on kasvutrendis? Kas abitute inimeste  juurdekasvu saaks pidurdada ja ehk ka vähendada? Mida selleks saaks teha? Millistest inimestest Teie hinnangul saavad ühel hetkel abitud  ja riigist sõltuvad inimesed? Kas ja kuidas on Teie hinnangul võimalik  abitust ennetada? Kuidas julgustada vanemaealiseid olema füüsiliselt aktiivsed, sportlikud, järgima tervislikke eluviise, vältima abitusse seisundisse sattumist? Mida soovitate ette võtta ja kuidas seda teha?

 

Registreeru kuni 20. septembrini 2021 siin>>

 

 

Kohtumiseni mõttekojas!


Lisainfo:

Iris Pettai

Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi juhataja

5621 3526