Uudised ja teated:

« Tagasi

Võru vallavolikogu oktoobrikuu istungi kokkuvõte

Kolmapäeval, 13. oktoobril toimus Hämsaare puhketalus Võru vallavolikogu praeguse koosseisu viimane ja ühtlasi 50. istung.
 
Alljärgnevalt tehtud otsustest:
  • Otsustati toetada MTÜ Terve Pere Selts ja MTÜ Navi Külaselts lastehoiu teenuse pilootprojekti 2022. aastal.
  •  Võeti vastu koduteenuse osutamise tingimused ja kord.
  •  Muudeti Võru vallavolikogu 13.02.2019 määrust nr 61 „Võru vallavara valitsemise kord".
  • Võeti vastu Võru valla eelarvestrateegia aastateks 2021-2025.
  • Suunati avalikustamisele Võru valla arengukava aastates 2020-2030. Arengukava avalikustatakse Võru valla kodulehel 18.-31. oktoobrini 2021.
  • Jäeti kehtestamata 28. oktoobril 2021 toimuval Lindora Laadal kauplejatele kange (etanoolisisaldusega üle 22 mahuprotsendi) alkohoolse joogi jaemüügi keeld.
  • Otsustati maksta Georg Ruudale volikogu esimehe ametist vabastamisel ning Kalmer Puusepale vallavanema ametist vabastamisel hüvitust kolme kuu ametipalga ulatuses juhul, kui nimetatud isikud ei valita või nimetata volikogu poolt ametisse uueks tähtajaks.
Lisaks tegi Võru valla abivallavanem Juris Juhansoo tegi volikogu liikmetele ülevaate Võru valla 2021 investeeringuobjektide hetkeseisust ning aastatel 2018-2021 teostatud investeeringutest ning tutvustas munitsipaalkorterite üürihindasid.
 
Võru vallavolikogu viimane istung Hämsaare puhketalus. Foto: Birgit Pettai
 


Lisainfo:

Inga Leelanss

vallasekretär

Võru vallavalitsus

782 1365, 5692 0660

inga.leelanss@voruvald.ee