Uudised ja teated:

« Tagasi

Võru vallavalitsus kuulutab välja konkursi vallasekretäri (ajutiselt äraoleva ametniku) asendaja leidmiseks

Teenistuskoha eesmärk on vallavalitsuse teenistuse korraldamine, volikogu ja valitsuse dokumentatsiooni tagamine Eesti Vabariigi õigusaktidele ja vallakantselei tegevuse juhtimine.
 
Kandidaadile esitatavad nõuded:
 • kandidaat peab vastama kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 55 toodud vallasekretärile esitatud nõuetele;
 • ei esine avaliku teenistuse seaduses sätestatud asjaolusid, mis välistavad teenistusse võtmise (ATS § 15) kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine;
 • oskust kasutada teenistuskohal vajalikku tarkvara ja andmekogusid;
 • eesti keele valdamist kõrgtasemel (C1-tase);
 • väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus ning koostööoskus.

 

Kasuks tuleb:

 • eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses;
 • võõrkeelete oskus.

 

Omalt poolt pakume:

 • võimalust panustada võimeka omavalitsuse arendamisse;
 • huvitavat ja vastutusrikast tööd;
 • toredaid ja toetavaid kolleege;
 • ametipalka 2060 eurot.

 

Kandidaatidel esitada järgmised dokumendid:

 • CV;
 • motivatsioonikiri;
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

 

Ametisse asumise aeg: detsembris 2021.
 
Dokumendid palume esitada digiallkirjastatult 26. novembriks 2021 e-posti aadressil vald@voruvald.ee või kirjalikult Võru Vallavalitsuse aadressil Võrumõisa tee 4a, Võru linn 65605 Võru maakond, märgusõnaga „Vallasekretäri asendaja konkurss".
 
 
Lisainfo:
Inga Leelanss
vallasekretär
5692 0660
inga.leelanss@voruvald.ee