Uudised ja teated:

« Tagasi

Lihthange: Võru valla lasteasutuste hoonetesse õhukvaliteedi mõõtmislahenduste loomine

Lihthange "Võru valla lasteasutuste hoonetesse õhukvaliteedi mõõtmislahenduste loomine" toimub e-riigihangete registris viitenumbriga 243266.
Hanke lühikirjeldus: Hanke eesmärgiks on luua Võru valla lasteasutuste hoonetesse õhukvaliteedi mõõtmislahendused. Lahenduse abil peab hoone valdaja saama seirata ruumide õhukvaliteeti reaalajas. Õhukvaliteedi andmed peab saama salvestada ja neid on võimalus vaadata ning töödelda. Tulemus võimaldab planeerida vajadusel õhukvaliteedi parandamiseks vajalikke meetmeid. Õhukvaliteedi mõõtmislahendused 12 lasteasutuse hoonesse vastavalt tehnilisele kirjeldusele ja hanke alusdokumentidele.

Hankeleping sõlmitakse kolmeks kuuks.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 25. november 2021 kell 12.