Uudised ja teated:

« Tagasi

Kahkva, Pääväkese ja Rõssa küla lahkmejoone muutmine

Võru Vallavolikogu 12.09.2018 otsuse nr 95 muutmine „Võru valla Kahkva ja Pääväkese küla lahkmejoone muutmine". Võru Vallavolikogu otsuse eelnõu „Võru valla Kahkva, Pääväkese ja Rõssa küla lahkmejoone muutmise taotlemine" on tutvumiseks kättesaadev soetud failide alt.