Uudised ja teated:

« Tagasi

Kutsume tunnustama täiskasvanud õppijaid ja õpitegusid!

Kutsume tunnustama täiskasvanud õppijaid ja õpitegusid!

Kutsume üles märkama täiskasvanud õppijaid ja neid tunnustama. Samuti soovime tunnustada õpitegusid, mis aitavad inimestel saada õppimisest positiivseid kogemusi, uusi teadmisi ja oskusi. Meie valla õpitegu on nominatsioon, kuhu sobivad kogukondlikud õppimist edendavad ja toetavad teod ning mis aktiivsete kogukonna liikmete toel teoks saavad.

Märka Sinagi tublisid inimesi ja edasiviivaid õpitegusid enda kogukonnas ning esita kandidaat 10. juuniks oma maakonna täiskasvanuhariduse koordinaatorile aadressil merike@vtg.edu.ee

 

Merike Ojamaa                                                                                         

Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi direktor

Võrumaa täiskasvanuhariduse koordinaator

 

AASTA ÕPPIJA

on täiskasvanud inimene,

 kelle elus on õppimine kaasa toonud positiivse muutuse töö- ja perekonnaelus ja/või ühiskondlikus tegevuses;

 kes on vähemalt kahe eelneva aasta jooksul õppimisega seotud olnud (õpib täiskasvanute gümnaasiumis, kutseõppeasutuses, avatud ülikoolis, ülikoolis, vabahariduslikus koolituskeskuses, kursustel jm);

 kes on leidnud tänu õpingutele uue väljakutse teisel tegevusalal;

 kes on suutnud õppima kaasata oma sõpru, kolleege, pereliikmeid jt ja osaleb

kogukonna/organisatsiooni õpikeskkonna arendamises;

 kes on julgenud ja tahtnud täiskasvanuna oma elus teha muutusi ja ellu viia oma unistusi;

 kes on eakana säilitanud õpihimu, osaleb aktiivselt kursustel, huviringides jm.

 

MEIE VALLA ÕPITEGU

on täiskasvanute õppimist edendav tegu:

 mille käigus on täiskasvanud kohalikes omavalitsustes toimunud kogukondlike

ettevõtmiste/sündmuste kaudu saanud julgust osalemiseks elukestvas õppes;

 mille käigus on täiskasvanud saanud uusi teadmisi ja oskusi, mis aitavad neil edukamalt toime tulla;

 mis koostöös partneritega on aidanud kaasa teadlikkuse tõstmisele õppimisvõimalustest täiskasvanuna.

 meie valla õpiteo (sündmuse, projekti, töötoa, kursuse, huviringi jne) on ellu viinud organisatsioon, kogukond, sõpruskond, grupp jne.

 

Peale nimetatud kategooriate võib tunnustada ka teisi kategooriaid, näiteks oma valla seeniorõppija, õppiv perekond, õpirühm jt.

 

Vaata lisaks: