Uudised ja teated:

« Tagasi

Möödunud nädal Võru vallas

Teisipäeval toimus Võru vallavalitsuse istung:

Tühistati Võru Vallavalitsuse 05.03.19 korraldusega nr 114 "Liikluse piiramine kohalikel teedel" kehtestatud piirang ühe 8 tonni massiga transpordivahenditega liiklemisel kõikidel Maanteeameti teeregistris olevatel Võru valla teedel ja tänavatel. Jäeti kehtima koormuspiirang nendel teedel ja tänavatel, millel on koormust piiravad liiklusmärgid.
Kinnitati riigihanke "Võru valla 2019. aasta teehooldustööd" pakkujate 
kõrvaldamise aluste kontrollimine, kvalifitseerimise ja vastavaks tunnistamise otsused ning kvalifitseeriti edukas pakkuja ja tunnistati pakkuja edukaks.
Kinnitati lihtsustatud korras hanke "Võru valla haljasalade hooldus 2019" tulemused.
Kinnitati hajaasustuse programmi aruanded.
Kinnitati maaüksuse lähiaadressiks Paali ning määrati sellele  sihtotstarve ja nõustuti maa riigi omandisse jätmisega.
Määrati kohanimesid.
Otustati jagada Sika külas asuv Mäetaguse katastriüksus, Paloveere külas asuv Tagametsa katastriüksus, Järvere külas asuv Robi katastriüksus, Loosu külas asuv Rehemäe katastriüksus, Lilli-Anne külas asuv Jõe katastriüksus, Madi külas asuv Kukapõllu katastriüksus ja Alakülä külas asuv Männiksaare katastriüksus.
Otsustati liita Mustja külas asuvad Neuhofi, Ritsiku ja Johannishofi katastriüksused üheks katastriüksus nimetusega Neuhofi.
Väljastati projekteerimistingimused Kose alevikus Pirni tn 7 kinnistule aiamaja püstitamiseks, Villa külas Põllulille kinnistule elamu ja uue abihoone püstitamiseks, Juba külas Valga-Petseri 560–562,9 km kinnistule ja Valga-Petseri 562,9–565,8 km rajatise raudteesild ümberehitamiseks truubiks.
Väljastati ehitusload Navi külas Nurmemaa kinnistule abihoone püstitamiseks ja Villa külas Rootsi kinnistule puurkaevu püstitamiseks.
Väljastati kasutusload Raiste külas Koke kinnistul asuvale septikule, Puiga külas Lasteaia tee 10 kinnistul asuvale elamule, Lauga külas Väike-Karsnamäe kinnistule püstitatud suvilale ja Lauga külas Suur-Karsnamäe kinnistule püstitatud suvilale.
Otsustati määrata sotsiaaltoetus puudega lapse transpordikulude kompenseerimiseks ning erakorralist toetust.
Lõpetati sotsiaaleluruumi üürileping.
Kehtestati koduteenuste hinnakiri.
Määrati koduteenus kolmele isikule.
Otsustati toetada Võrumaa Lasterikaste Perede Ühingusse kuuluvat 35 Võru valla lasterikka perekonna osalemist ühingu 25. aastapäeva tähistamise üritusel summas 350 eurot.
Kinnitati planeeringuspetsialisti asendaja avaliku konkursi tulemused ja OÜ Vastseliina Hambaravi 2018. majandusaasta aruanne.
Otsustati osaleda Sotsiaalkindlustusameti konkursil "Lastele suunatud integreeritud teenuste mudeli ja lapse abivajaduse tuvastamise töövahendi piloteerimine".
 
Teisipäeva pärastlõunal tutvustas Võru vald Vastseliina Piiskopilinnust huvilistele naabervaldadest ja Võrumaa Arenduskeskusest.


Kolmapäeval peeti talguid Kapera seltsimaja-külakeskuse juures. Õhtul esinesid kohalikud teatritrupid Lasva rahvamajas, avati ka näitus "Veelinnurahvas".

Neljapäeval olid talgud Puiga Lasteaed Siilike õuealal, vahetati välja liivakastide liiv. Kääpa kool osales Eesti Rahva Muuseumi ning Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi eestvedamisel toimunud ajarännakul 1869. aasta maikuusse. Üle-eestiline ajarännak oli pühendatud 150 aasta möödumisele esimesest laulupeost. Algklasside õpilased said tegeleda ühe tunni jooksul kas leivaküpsetamise, püürise valmistamise, rahvamängude-laulude või rahvapillidega. 5.–9. klassi õpilastele oli ajarännaku sisu koondatud nelja erinevasse töötuppa, milles kõigis sai kordamööda osaleda. Töötubades tehti kooriproovi, pakiti toidukraami, valmistati ette rahvariideid ning tutvuti tolleaegse poliitilise olukorraga.

Reedel etendus Vastseliina rahvamajas MTÜ Teatribussi etendus "Saladuste puu".

Laupäeval etendus  Puiga rahvamajas Inga Antsoni tantsustuudio etendus "Nõiduslik Naine".

 

Pühapäeval toimus Vastseliina rahvamajas kevadlaat.


Nädalavahetusel toimusid talgud veel mitmel pool Võru vallas (näiteks Osula külaseltsi ja Kündja külaseltsi eestvedamisel). Kääpa kooli väikesed näitlejad pälvisid Otepääl toimunud Vabariiklikul Kooliteatrifestivalil laureaadi tiitli ning said lisaks eripreemia ansamblimängu eest. Aprilli lõpul saavutasid nad laureaadi tiitli Tõrvas ka põhikooli näiteringi näitlejad, juhendajaks Kadi Kronberg.