Uudised ja teated:

« Tagasi

Möödunud nädal Võru vallas

Teisipäeval, 14. mail toimus vallavalitsuse istung:

·      Kinnitati majandustöötaja avaliku konkursi tulemus.
·      Väljastati projekteerimistingimused: Raiste külas Põldma kinnistule abihoone püstitamiseks, Tellaste külas Harjuseaugu kinnistule juurdepääsutee projekteerimiseks, Võrumõisa külas Konnametsa tee 2 kinnistule suvila projekteerimiseks elamuks, Meegomäe külas Madise kinnistule abihoone projekteerimiseks ning Kirumpää ja Verijärve külas ning Kose alevikus sidekaabli projekteerimiseks.
·      Võeti vastu korraldus Võru Vallavalitsuse 06.11.2017 korralduse nr 490 "Projekteerimistingimuste väljastamine" muutmiseks.
·      Kinnitati riigihanke "Projekti "Võru valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine" projekteerimis- ja ehitustööd" pakkujate kvalifitseerimise, vastavaks tunnistamise ja tagasilükkamise otsused.
·      Algatati lihthange "Võru valla kruusateede ehitus 2019", kooskõlastati hankedokumendid ja moodustati hankekomisjon.
·      Kinnitati lihtsustatud korras hangete "Hanikase puurkaevule veepuhastusseadmete paigaldamine" ja "Võru vallas Järvere külas paikneva paadisilla rekonstrueerimine" tulemused.
·      Otsustati muuta Võru Vallavalitsuse 11.09.2018 korraldust nr 564 "Hajaasustuse programmi 2018 taotluste rahuldamine".
·      Kinnitati hajaasustuse programmi aruanded.
·      Otsustati jagada Indra külas asuv Pillaku katastriüksus ja Alaküläs asuv Saia katastriüksus.
·      Muudeti ja täiendati Võru Vallavalitsuse 05.03.2019 korraldust nr 120 "Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine".
·      Määrati maaüksustele lähiaadressid ja maa sihtotstarbed.
·      Otsustati kompenseerida isikule õigusvastaselt võõrandatud maa.
·      Määrati bussipeatustele nimed, otsustati maksta OÜ-le Vaks sihtotstarbelist toetust Vana-Vastseliina veetrassi ehitamiseks.
·      Määrati erakorralisi toetusi ja kinnitati puudega inimeste eluruumide kohandamise toetuse saajate nimekiri.
·      Kooskõlastati "Võru õpilasmalev 2019" läbiviimine.
·      Kinnitati Vastseliina Rahvamaja huvihariduskulud.
·      Otsustati toetada Võrumaa Kutsehariduskeskuse poolt korraldatud robotivõistlust Võru Roboti Tsõõr.
·      Kinnitati Kündja külavanemaks Helgi Kuusik.
·      Võeti vastu korraldus Võru Vallavalitsuse 18.12.2018 korralduse nr 838 "Osakapitali suurendamine" muutmiseks.
·      Eraldati vahendeid reservfondist.
·      Arutati Võru Vallavalitsuse ametnike vastuvõtuaegade kehtestamist, Tsolgo tänavavalgustuse projekti tehnilist lahendust, Osula külas asuva Kontori kinnistu kasutusse andmist, Kirikumäe puhkeala heakorra tagamist ning MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskuse töötutele suunatud projektis osalemist.

 

Teisipäeva õhtul kogunes Vastseliina lasteaia hoolekogu.

Kolmapäeval ja neljapäeval (15.–16. mail) käis Võru valla reisiklubi 2-päevasel ekskursioonil Tallinnas. Külastati Arvo Pärdi Keskust, Maarjamäe memoriaali, Keila-Joa lossi ja Hortese keskust. Ansambel Vannamuudu andis Benita Kodus kontserdi. Reis läks igati korda ning seda soosis ka ilm.

Neljapäeval. 16. mail avati Lasva veetorni juures kümnes turismihooaeg vabaõhu näidendiga "Tere tulemast, seltsimees kangelane". Näidendi esitas Lasva rahvamaja näitering "Häänali", lavastas Elenora Aida. Pilt: Marianne Hermann. 

 

Järgmine etendus veetorni juures toimub 20. juunil kell 18.00. Olete kõik oodatud! Koos turismihooaja algusega Lasva veetornis fotograaf Martin Marki ööfoto näitus "Lasva kandi öine ilu". Vastseliina muusikakool korraldas gümnaasiumis kontserdi "Kohtumine Sepoga" ning õhtul toimus koolihoone haljasalal Vastseliina Noorteorkestri kontsert.

Reede, 17. mai pärastlõunal osalesid Võru valla lasteaiad turvalisuse koolitusprogrammi "Tunnen. Tean. Oskan" lõpuüritusel Võru spordikeskuse staadionil. Pilt: Lisanna Elm.
 


Laupäeval, 18. mail toimus Vastseliina Piiskopilinnuses Vana Aja Päev, kus tegevusi jätkus kogu perele: sai soetada head kohalikku toodangut, käsitöölised tutvustasid oma oskusi ning külalised said osaleda töötubades, lasta vibu, nautida esinemiskavasid.