Uudised ja teated:

« Tagasi

Möödunud nädal Võru vallas

Esmaspäeval, 10. juunil toimus sotsiaalkomisjoni koosolek.

 

Teisipäeval, 11. juunil toimus vallavalitsuse istung:

·      Tunnistati nurjunuks Osula külas asuv Kontori kinnistu võõrandamise enampakkumine.
·      Kinnitati lihthanke "Võru valla kruusateede ehitus 2019" ja lihtsustatud korras hangete "Väimela Tervisekeskuse ja Vastseliina Võidu tänava parkla aluse ehitus" ning "Eskiisjooniste, eksperthinnangu ja analüüsi koostamine Kääpa raamatukogu kolimiseks Kääpa Põhikooli ruumidesse" tulemused.
·      Kinnitati projekti "500 kodu korda" hinnapakkumised küttesüsteemide remondiks ja uue ahju ehitamiseks.
·      Kinnitati hajaasustuse aruandeid ning otsustada lõpetada üks hajaasustuse programmi toetusleping.
·      Väljastati projekteerimistingimused Kõrve külas Orgala kinnistule abihoone projekteerimiseks.
·      Väljastati ehitusluba Alakülä külas Pesakese kinnistule elumaja laiendamiseks üle 33%.
·      Otsusati avatud menetluse läbiviimine ehitusloa väljastamiseks Pärna tee 7 kinnistule.
·      Väljastati kasutusluba Osula külas Kesa kinnistul asuvale elamule.
·      Otsustati seda isiklik kasutusõigus Võru valla kasuks Väimela alevikus asuvale Hoidla kinnistule ja seati isiklik kasutusõigus Võru valla omandis olevale Põllu tee L1 kinnistule Väimela alevikus Telia Eesti AS kasuks ning samale kinnistule MTÜ Eesti Andmesidevõrk kasuks.
·      Seati sundvaldus MTÜ Eesti Andmesidevõrk kasuks Järvere külas asuvale Tiigi kinnistule.
·      Määrati maa sihtotstarve Meegomäe külas asuvale Tapusmäe kinnistule.
·      Otsustati jagada Hutita külas asuv Sõmerpalu metskond 27 kinnistu, Sõmerpalu metskond 30 kinnistu ja Sõmerpalu metskond 39 kinnistu, Linnamäe külas asuv Miguli kinnistu, Rüütli kinnistu, Orjavitsa kinnistu, Lusti kinnistu, Hutita külas asuv Hutita-Richardi ja Hutta kinnistu ja Meegomäe külas Väha kinnistu ning Lompka külas asuv Valitseja kinnistu.
·      Määrati Võru vallas Kääpa külas moodustatavale maaüksusele lähiaadressiks Laululava tee 2a ja sihtotstarbeks 100% tootmismaa.
·      Määrati erakorralisi toetusi ning sotsiaaltoetusi puudega lapse transpordikulude kompenseerimiseks.
·      Otsustati mitte rahastada isiku hoolekandeteenust.
·      Määrati lapsele treeningutel osalemise toetus.
·      Otsustati toetada Parksepa lastekoori kontsertreisi Prahasse.
·      Arutati vallamaja remonditööde teemat, bussioote paviljonide ja istepinkide tellimise ning paigaldamise teemat.
·      Otsustati rajada bussipeatus Osula kooli juurde.
·      Kinnitati vallavanema puhkus.

 

Puiga rahvamajas õpiti Belgia köites albumi valmistamist.

 

Kolmapäeval, 12. juunil toimus vallavolikogu istung, kus uueks volikogu esimeheks valiti Georg Ruuda.

 

Neljapäeval, 13. juunil toimus Võru valla haridusjuhtide nõupidamine Lasval. Vastseliina rahvamajas etendus Klounide Kool (Võru Gümnaasiumi lavakunsti noorte etendus). 

 

Reedel, 14. juunil toimus vallamaja ruumides mahepõllumajanduse algõppe koolitus.

 

Laupäeval, 15. juunil algas Vastseliinas XXV Maarahva Laat. Toimusid lõpuaktused Kääpa Põhikoolis, Orava Koolis, Osula Põhikoolis ja Pikakannu Põhikoolis. Oraval peeti kodukohapäeva ning Vastseliinas Rahvapidu 2019. 

 

Pühapäeval, 16. juunil jätkus XXV Maarahva Laat. Laulu- ja tantsupeo "Minu arm" tuli jõudis Võru valda, kus tuld saatsid ja tervitasid valla isetegevuskollektiivid. Kella 13.40 paiku toimus tule vastuvõtmine Rõuge valla ja Võru valla piiril Uue-Saalusel; edasi liiguti muusika saatel kastiauto ja hobukaarikuga Vastseliina alevikku tantsumemme Helju Müürsepa pingi juurde; seejärel Vastseliina Piiskopi linnusesse ning edasi Meremäele. Sealse vaatetorni juures toimus tule üleandmine Setomaa tulekandjaile. Kella 17 paiku toimus Niitsiku kohviku juures tule vastuvõtmine Setomaa tulekandjailt (saabus tuli Võru valda tagasi). Edasi liiguti Lepassaare raudteejaama ja Lasva rahvamaja juurde. Kell 19 kandis Võru vallavanem Kalmer Puusepp tule Kubijal toimuvale Võrumaa laulu- ja tantsupeole 2019 "Võru vere värinal", kus osalesid kümned Võru valla laulu- ja tantsukollektiivid.

 

 Vallavanem tuld toomas. Foto: Lisanna Elm