Uudised ja teated:

« Tagasi

Möödunud nädal Võru vallas

Teisipäeval, 5. veebruaril toimus vallavalitsuse istung.
 
·      Kinnitati hanke "Võru valla käidukorralduse teenus 2019–2021" tulemused.
 
·      Kinnitati hajaasustuse programmi aruanded.
 
·      Kehtestati detailplaneering Kose alevikus Valgjärve tn 4 maaüksusele ja siseveekogusse Valgjärv maaküttetorustiku rajamiseks.
 
·      Moodustati Võru valla üldplaneeringu koostamise juhtrühm.
 
·      Otsustati jagada Pikasilla külas asuv Metsavere katastriüksus, Palometsa külas asuv Sammelsoo katastriüksus, Kõlikülas asuv Jaani katastriüksus.
 
·      Otsustati muuta Puiga külas asuvate Tööstuse tänava ja Järve põigu liikluspinna leviala.
 
·      Otsustati määrata Võru vallas asuvatele katastriüksustele lähiaadressid.
 
·      Otsustati tagastada isikule Kurenurme külas asuv Metsatüki maaüksus.
 
·      Seati sundvaldus Jeedaskülas asuvale Tamme kinnistule Elektrilevi OÜ kasuks.
 
·      Kooskõlastati Puiga Põhikooli palgajuhend.
 
·      Kinnitati Võru valla haridusasutuste õppekoha tegevuskulu ja lasteaiakoha arvestuslik maksumus.
 
·      Otsustati määrata eraisikutele treeningutel osalemise toetust.
 
·      Anti volitused kultuurispetsialistile kultuuriprojektide esitamiseks.
 
·      Otsustati pikendada Tagaküla Laulu Mängu Selts Kungla MTÜ ja Võru Vallavalitsuse vahel sõlmitud sihtotstarbelise toetuse kasutamise lepingut.
 
·      Määrati sotsiaaltoetusi.
 
·      Otsustati anda üürile sotsiaaleluruume.
 
·      Kinnitati riikliku järelvalve tulemused Võru maakonnas Võru vallas Väimela alevikus Pärna tee 7 väljastatud projekteerimistingimuste ja ehitusloa üle.
 
·      Arutati Võrumõisa 4 büroohoone rentimise, tänavavalgustuse ehituse lisatööde tellimise ja AS Võru Vesi aktsiate soetamise teemadel.
 
·      Vaadati üle allasutuste 2019. aasta investeeringuvajadused.
 
Teisipäeva pärastlõunal kogunes haridus- ja kultuurikomisjon.
 
Kolmapäeval, 6. veebruaril toimus vallavolikogu erakorraline istung, kus kinnitati valimisjaoskonnad. Vallamaja saalis korraldati infopäev raamatukogude juhtidele. Vastseliina ja Puiga rahvamaja kultuuritöötajad osalesid Võrumaa kultuuritöötajate seminaril Värska Kultuurikeskuses.
 
Neljapäeval, 7. veebruaril ning reedel, 8. veebruaril osales vallavalitsuse hariduse- ja kultuuriosakonna esindus haridusjuhtide aastakonverentsil Pärnus. Reedel osalesid Vastseliina Rahvamaja teatriringide noored õpilasetlejate riiklikul konkursil, mis toimus Tallinnas Theatrumi teatrisaalis. Lasva Rahvamajas toimus kohvi- ja tantsuõhtu, esinesid ansambel Meremees ja Raul Vester, vahepaladega tantsutrupp Mustlasvanker.
 
Pühapäeval, 10. veebruaril kerkis Vastseliina võimas lumelinn. Kokku osales ehitusaktsioonis üheksa meeskonda. Parimaks tööks valiti Mauri, Külaoru ja Mustja küla ühistöö Kuradi loss. Hiina kalendri uue aasta alguse puhul valmis ka kollane siga (pilt lisatud, autor Vastseliina Rahvamaja).
 
 
 
Sündmust aitasid korraldada Vastseliina Noortekeskuse ja Vastseliina Piiskopilinnus. Pärastlõunal käis Krabi Külateater etendusega "Piimäpukijutu" külas Orava rahvamajas.