Uudised ja teated:

« Tagasi

Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine

Võru Vallavalitsus soovib esitada taotluse rahandusministeeriumile puudega inimeste kodude kohandamiseks ja arendamiseks. Eesmärgiks on kohandada puudest tuleneva erivajadusega inimese eluruumid vastavalt nende puudest tulenevatele vajadustele, mille tulemusel paraneb nende iseseisev toimetulek.

Toetatavaks tegevuseks on eluruumi kohandamine liikuvuse (sh sissepääsu kohandamine, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee kohandamine ning hoone, selle territooriumile sissepääsu ja piirde kohandamine), personaalse hügieeni ja köögitoimingute parandamiseks.

Võru Vallavalitsus ootab inimestelt vabas vormis taotlusi 18. maiks 2018 eelnimetatud tegevuste tegemiseks paberkandjal Võrumõisa 4a, Võru või e-postile vald@voruvald.ee. Koondame kõigi soovid kokku ja esitame ühise taotluse. Riigipoolne toetus on 85%  omaosalus 15%.

Rohkem infot: Kertu Künnapuu, arendusspetsialist, 524 5631