Uudised ja teated:

« Tagasi

Puuetega inimeste kodude füüsiline kohandamine

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) kuulutas 20. jaanuaril välja taotlusvooru puuetega inimeste kodude füüsiliseks kohandamiseks. Sellega seoses ootab Võru Vallavalitsus kirjalikke eeltaotlusi hiljemalt 2. märtsiks 2020. Taotlused palume esitada posti teel aadressil Võrumõisa tee 4a 65605 Võru linn või e-posti aadressil vald@voruvald.ee.
 
Kohanduse toetuse taotlemiseks peab esitama vallavalitsusele vormikohase eeltaotluse, mis on leitav Võru valla veebilehelt või vallavalitsuse sotsiaalosakonnast.
 
Kohanduse toetust on õigus taotleda puudega isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Võru vald. Kohandust võib puudega isikule taotleda ka puudega isiku lapsevanem, eestkostja või volitatud isik.
 
Toetust on võimalik taotleda kohanduse saaja eluruumi (kohanduse saaja rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht) vajaduspõhiseks kohandamiseks:
  1. liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
  2. hügieenitoimingute parandamiseks;
  3. köögitoimingute parandamiseks.
 
 
Meedet kaasrahastab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond.
 
ANGELA JÄRVPÕLD
sotsiaalosakonna juhataja
789 8247, 5303 8110