Uudised ja teated:

« Tagasi

Teade Kaitseliidu Võrumaa malevalt

Kaitseliidu Võrumaa malev viib läbi  laskeharjutuse Tsiatsungõlmaa lasketiirus  ja sellega kaasneb müra. 

Tegevus on planeeritud  laupäeval 8. juunil 2019.a kella 16.00-st kuni kella 21.00-ni.

Vastutav: Naiskodukaitse Võrumaa instruktor Merlit Aldošin 528 4474 merilit.aldosin@kaitseliit.ee