Uudised ja teated:

« Tagasi

Möödunud nädal Võru vallas; operatiivinfo 30.–31.08 kohta

Esmaspäeval, 19. augustil toimus ürituste sarja "Viis Võru valla päeva" raames Lasva piirkonda tutvustav päev: avatud olid muuseumid, kodukohvikud, õhtul toimus Lasva järvemuusika kontsert (esinesid Koit Toome ja Hanna-Liina Võsa) ja öökontsert (esines Marek Sadam).
 
Kolmapäeval, 21. augustil toimus vallavalitsuse istung:

·      Määrati erakorralist toetust nõustamisteenust vajavale perele ning otsustati hoolekandeteenuse osaline rahastamine valla eelarvest.

·      Otsustati suurendada õpilaste arvu Vastseliina Gümnaasiumi 7. klassis ja Puiga Põhikooli 1. klassis.

·      Otsustati hüvitada õpilastranspordiks kasutatava isikliku sõiduauto kulud.

·      Väljastati projekteerimistingimused Ritsi külas Raotu kinnistule elamu püstitamiseks ja Palometsa külas Tähe kinnistule elamu püstitamiseks.

·      Väljastati ehitusload Verijärve külas Lepatriinu vkt 2 kinnistule elamu püstitamiseks, Pässä külas Pässä tee 17 kinnistule kinnise süsteemi maasoojuspuuraugud püstitamiseks ja Alakülä külas Männiksaare kinnistule abihoone püstitamiseks.

·      Seati isiklik kasutusõigus Võru vallas asuvatele katastriüksustele Eesti Andmesidevõrk MTÜ kasuks ning Rummi külas asuvale Rummi tee katastriüksusele Elektrilevi OÜ kasuks.

·      Otsustati jagada katastriüksused: Hanikase külas asuv Vana-Haki katastriüksus, Oro külas asuv Maimõoro katastriüksus, Loosi külas asuv Hindi katastriüksus, Varese külas asuvad Villemi, Külalistemaja, Sireli ning Saia-Peetri katastriüksused.

·      Otsustati Vana-Vastseliinas asuv Tammesalu 7 korteri üürileandmine.

·      Kinnitati hajaasustuse programmi 2018 aruanded.

·      Kinnitati lihtsustatud korras hangete "KIK õppekäikude 2019/2020 õ.-a. bussitransport" ja "Võrumõisa 4a parkla ja tehnika hoiuplatsi ehitus" tulemused.

·      Arutati Vastseliina lasteaia ning Orava kooli ettepanekuid struktuuri muutmiseks, Võru valla avalikele supluskohtadele keelusiltide paigaldamist ning liinivõrgu uuendamise töörühma Võru Vallavalitsuse esindaja nimetamise teemal.

 
Reedel, 23. augustil toimus ürituste sarja "Viis Võru valla päeva" raames Vastseliina piirkonda tutvustab päev: avatud olid talud, külakeskused, kodukohvikud, korraldati matku ja jalutuskäike. Õhtu kulmineerus Tulede ÖÖ kontserdiga Vastseliina Piiskopilinnuses, esinesid Tanja ja Mikk Saar.
 
Pühapäeval, 25. augustil tähistati Vastseliina Internaatkooli 60. aastapäeva, külastati Vastseliina kalmistut ja vana koolimaja, toimus aktus. Kaperas peeti 20. kodukandipäeva, tähistati 30 aasta möödumist ühistegevuste algusest.

 

OPERATIIVINFO 30.–31.08 kohta: Teede sulgemine seoses Lõuna-Eesti Ralliga

Punasega märgitud tee on suletud reedel, 30.08.2019 kell 18.20–21.30. Mustaga märgitud teed on suletud laupäeval, 31.08.2019. Kogu teede sulgemise info kättesaadav maanteeameti portaalis https://tarktee.ee/#/et