Uudised ja teated:

« Tagasi

Valgjärve tn 4 detailplaneering

Võru Vallavalitsuse 05.02.2019.a korraldusega nr 46 kehtestati Valgjärve tn 4 detailplaneering. Planeeringualaks on Võru vallas Kose alevikus asuv Valgjärve 4 kinnistu ja siseveekogu Valgjärv. Planeeringu eesmärgiks on maakütte torustiku paigaldamine Valgjärve 4 kinnistule, Valgjärve ehituskeeluvööndisse ja Valgjärve kui siseveekogusse. Planeeringu elluviimise tulemusena viiakse Valgjärve 4 korterelamu maaküttele. Nimetatud korterelamu praegune küttesüsteem baseerub puidu/gaasi katlal ning on keskkonda saastav.

Kehtestamise korraldusega ja detailplaneeringuga on võimalik tutvuda tööajal Võru Vallavalitsuses (Võrumõisa tee 4a, Võru linn) ja valla veebilehel www.voruvald.ee.