Uudised ja teated:

« Tagasi

Terviseameti hinnang: joogivesi on tarvitamiseks kõlbulik ja tervisele ohutu

Terviseameti järelevalve all oli 2018. aasta lõpu seisuga Võru valla haldusterritooriumil 9 joogivee käitlejat (AS Võru Vesi, OÜ Võru valla Veevärk, AS Lõuna-Eesti Haigla, Anti Invest OÜ, OÜ Haanja Puhkekeskus, OÜ Orava teenus, OÜ Vaks, Plekats KP OÜ ja Roosu talu) ning kokku 24 veevärki.
 
Võru valla ühisveevärkide vesi vastab määruse nr 82 kehtestatud joogivee kvaliteedi nõuetele.
Joogivesi on tarvitamiseks kõlbulik ja tervisele ohutu.
 
Võru valla territooriumil oli 2018. aastal ameti järelevalve all 3 ujulat (Väimela Tervisekeskuse ujula, Kubija hotell-loodusspaa, Lõuna-Eesti Haigla taastusravi osakonna ujula) ja üks supluskoht (Kubija järve supluskoht). Basseinivee ja suplusvee kvaliteet 2018. aastal vastab kehtestatud nõuetele. 
 
Analüüside tulemustega saate tutvuda joogivee terviseohutuse infosüsteemis (VTI) https://vti.sm.ee ning VTI kaudu vee kvaliteedi andmed avalikustatakse ameti kodulehel. Informatsiooni Võru valla joogivee, suplusvee ja basseinivee kvaliteedi kohta leiate Terviseameti kodulehelt. 
 
Tervikteksti lugemiseks vajutage SIIA.