Uudised ja teated:

« Tagasi

Võru vallavalitsus algatas Luka katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu

Võru vallavalitsus algatas 29.12.2020 korraldusega nr 948 Puusepa külas Luka katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise ning jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Detailplaneeringu ala asub Puusepa külas Luka katastriüksusel (tunnus 38901:002:0157), osaliselt 65 Võru-Räpina tee (tunnus 38901:002:1140)3890006 Mesila tee L1 (tunnus 91701:001:1583), Mesila tee (tunnus 38901:002:0158), Mesila tee (tunnus 91701:001:1034) katastriüksustel. Detailplaneeringuala pindala on ca 2,5 ha .

Taotluse kohaselt soovitakse Luka katastriüksust jagada kuni kuueks krundiks ja määrata ehitusõigus väikeelamute ning abihoonete ehitamiseks ning määrata tehnovõrkude- ja rajatiste asukoht. Juurdepääs planeeringualale on kavandatud Mesila teelt (tee nr 3890006). Detailplaneering koostatakse kooskõlas endise Lasva valla üldplaneeringuga.

Arvestades kavandatud tegevuse mahtu, iseloomu ja piirnemist elamualadega ei saa eeldada detailplaneeringu elluviimisel ja hoonete ning rajatiste sihipärase kasutamisega seonduvat olulist keskkonnamõju.

Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Võru vallavalitsus.

Planeeringuala skeem

 

Lisainfo:

Triinu Jürisaar

planeeringuspetsialist

5696 5750

triinu.jurisaar@voruvald.ee