Uudised ja teated:

« Tagasi

Võru vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Võru Vallaraamatukogu direktori ametikoha täitmiseks

Võru Vallavalitsus kuulutab välja uue avaliku konkursi Võru Vallaraamatukogu direktori ametikoha täitmiseks, asukohaga Kanariku 7, Parksepa alevik, Võru vald, Võru maakond.

 

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Tööaeg: täistööaeg

 

Põhinõudmised direktorile:

Võru Vallaraamatukogu direktori peamine tööülesanne on juhtida vallavalitsuse hallatavat asutust Võru Vallaraamatukogu tagades raamatukogu tulemusliku töö, haruraamatukogude arendamise ning koordineerib ja korraldab kogu asutuse tööd.

Konkursil kandideerimiseks peavad isikul olema kõrgharidus raamatukogunduse või infoteaduste alal või selle puudumisel kõrgharidus ja raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni neljas aste.

 

Edukal kandidaadil on:

 • teadmised raamatukogunduse või infoteaduse alal
 • juhtimiskompetentsid organisatsiooni arengu juhtimise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas
 • vähemalt 1-aastane juhtimiskogemus
 • väga hea eesti keele oskus ja vähemalt ühe võõrkeele oskus vähemalt suhtlustasandil
 • teadmised eelarvelise asutuse majandamise alustest
 • vastutustunne, korrektsus ja täpsus
 • koostöövõime ja väga hea suhtlemisoskus
 • õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsimis- ja planeerimisvõime
 • B-kategooria autojuhiload

 

Kandideerijal esitada:

 • elulookirjeldus (sh töö- või teenistuskäik)
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad
 • kandidaadi kirjalik nägemus Võru Vallaraamatukogu juhtimisest ning edasisest arengust
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks

 

Omalt poolt pakume:

 • head töökeskkonda
 • eneseteostust raamatukogu arendamisel

 

Dokumendid esitada hiljemalt 30.07.2021 Võru Vallavalitsusele aadressil Võrumõisa tee 4a, Võru linn, Võru maakond või digitaalselt e-posti aadressile vald@voruvald.ee.

 

Täiendav teave:

Piret Otsatalu, abivallavanem, tel +372 520 3908, piret.otsatalu@voruvald.ee

 

Võru Vallaraamatukogu direktori ametijuhend