Vallavolikogu istungid

Võru Vallavolikogu 08. august 2018. a istungi päevakord

Võru Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 8. augustil 2018. a algusega kell 14.00 Võru Vallavalitsuse II korruse saalis (Võrumõisa tee 4a, Võru).

 

Päevakord:

 

 1. Võru valla eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsootöö toetamise kord

Ettekandja: kultuurispetsialist Maarika Rosenberg

 

 1. Võru valla õpilastranspordi korraldamise, soodustuse andmise ning sõidukulude hüvitamise kord

Ettekandja: haridusspetsialist Ülle Tillmann

 

 1. Võru valla koolieelsete lasteasutuste õppevahendite kulu ehk õppemaksu arvestusliku maksumuse kinnitamine

Ettekandja: haridusspetsialist Ülle Tillmann

 

 1. Võru valla korraldatavate elutähtsate teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded
  Ettekandja: planeeringuspetsialist Valeria Litvinenko

 

 1. Detailplaneeringute menetluse lõpetamine

5.1. Kalda detailplaneering (Vana-Saaluse küla)

5.2. Kõivu detailplaneering (Vana-Saaluse küla)

Ettekandja: planeeringuspetsialist Valeria Litvinenko

 

 1. Võru Vallavolikogu esindaja määramine Vastseliina Muusikakooli hoolekogusse

Ettekandja: hariduse-, kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Ilmar Kesselmann

 

 1. Võru valla 2018-2030 arengukava eelnõu ja Võru valla 2018-2022 eelarvestrateegia eelnõu avalikustamine

Ettekandja: arendusspetsialist Kertu Künnapuu

 

 1. Loa andmine kinnisasja omandamiseks

Ettekandja: maaspetsialist Alar Veibri

 

 1. Isikliku kasutusõiguse seadmine Võru valla kasuks

Ettekandja: maaspetsialist Alar Veibri

 

 1. Võru vallale kuuluva kinnisasja koormamine isikliku kasutusõigusega

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Kinnisasja tasuta omandamine

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Võru Vallavolikogu 22.11.2017 otsuse nr 11 „Võru valla ametiasutuse Võru Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine" muutmine

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Võru valla osaluse suurendamine aktsiaseltsis Võru Vesi ja volituste delegeerimine II lugemine

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. AS Võru Vesi aktsiate soetamine (Osula ÜVK rekonstrueerimise projekti raames)

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Hoonestusõiguse tagasi ostmine - arutelu

Ettekandjad: abivallavanem Juris Juhansoo ja finantsosakonna juhataja Riina Laanelepp

 

 1. Võru vallale pikaajalise laenu võtmine Osula kooli hoonestusõiguse tagasi ostmiseks - arutelu

Ettekandjad: abivallavanem Juris Juhansoo ja finantsosakonna juhataja Riina Laanelepp

 

 1. Võru valla 2018. a eelarve I poolaasta täitmine

Ettekandja: finantsosakonna juhataja Riina Laanelepp

 

 1. Taotlused

18.1. Planeeritud kergliiklusteed Võrumaal – Ülle Luuk, Rahandusministeeriumi Regionaalhalduse osakonna Võru talituse ruumilise planeerimise peaspetsialisti kiri

 

 

Aare Hollo

vallavolikogu esimees