Vallavolikogu istungid

« Tagasi

Võru Vallavolikogu 11. detsember 2019. a istungi päevakord

Võru Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 11. detsembril 2019. a algusega kell 14.00 Kungla Seltsimajas asukohaga Tagaküla, Võru vald (viide asukohale)

 

Päevakord:

  1. Võru Vallavolikogu 13.02.2019 määruse nr 60 „Valla eelarvest toetuste maksmise kord" muutmine

Ettekandja: sotsiaalosakonna juhataja Angela Järvpõld

 

  1. Võru Vallavolikogu 13.06.2018 määruse nr 39 „Võru Vallavalitsusele ülesannete delegeerimine" muutmine

Ettekandja: vallasekretär Inga Leelanss

 

  1. Võru valla aleviku- ja külavanema statuut

Ettekandja: kultuurispetsialist Maarika Rosenberg

 

  1. Määruste kehtetuks tunnistamine

Ettekandja: abivallavanem Piret Otsatalu

 

  1. Eraüldharidusasutuste toetamine 2020. aastal

Ettekandja: haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Siiri Konksi

 

  1. Üldhariduskoolide pidamiseks antava toetuse jaotus aastaks 2020

Ettekandja: haridusspetsialist Ülle Tillmann

 

  1. Ühise tegutsemise kokkuleppe sõlmimine Võru esmatasandi tervisekeskuse projekti elluviimiseks

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

  1. Taotlused ja informatsioon

8.1. Võru valla raamatukogude pöördumine

 

Georg Ruuda

vallavolikogu esimees