Vallavolikogu istungid

« Tagasi

Võru Vallavolikogu 12. detsember 2018. a istungi päevakord

Võru Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 12. detsembril 2018. a algusega kell 14.00 Jaani koolimaja hoones (Jaani koolimaja, Meegomäe küla, Võru vald).

 

Päevakord:

 1. Koduteenuse osutamise tingimused ja kord

Ettekandja: sotsiaalosakonna juhataja Angela Järvpõld

 

 1. Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord

Ettekandja: sotsiaalosakonna juhataja Angela Järvpõld

 

 1. Projekti „Puudega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" toetuse andmise tingimused ja kord

Ettekandja: sotsiaalosakonna juhataja Angela Järvpõld

 

 1. Maamaksumäära kehtestamine 2019. aastaks

Ettekandja: maaspetsialist Alar Veibri

 

 1. Kinnisasja tasuta omandamine (Saare tee L1)

Ettekandja: maaspetsialist Alar Veibri

 

 1. Kinnisasja tasuta omandamine (Solda tee 9)

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Hoonestusõiguse võõrandamiseks nõusoleku andmine

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Võru valla tänavavalgustuse renoveerimise rahastamise projekti omaosaluse garanteerimine

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Vara tasuta kasutusse andmine

Ettekandja: majandusspetsialist Aivi Jääger

 

 1. Võru valla Kahkva ja Pääväkese küla lahkmejoone muutmine

Ettekandja: maaspetsialist Krista Lepp

 

 1. Orava katlamaja rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööde lähteülesande läbivaatamine (prot.otsus)

Ettekandja: ehitusspetsialist Ott Almann

 

 1. Võru valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2030 kinnitamine (I lugemine)

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Merle Tarrend

 

 1. Võru vallavara valitsemise kord (I lugemine)

Ettekandja: vallasekretär Inga Leelanss

 

 1. Võru Vallavalitsuse 22.11.2017 otsuse nr 11 „Võru valla ametiasutuse Võru Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine" muutmine

Ettekandjad: sotsiaalosakonna juhataja Angela Järvpõld

finantsosakonna juhataja Riina Laanelepp

 

 1. Kavandatavad töökohad ja muudatused ametiasutuse ja hallatavate asutuste töös 2019

Ettekandjad: finantsosakonna juhataja Riina Laanelepp

abivallavanem Juris Juhansoo

sotsiaalosakonna juhataja Angela Järvpõld

abivallavanem Piret Otsatalu

haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Siiri Konksi

 

 1. Taotlused ja info

 

Aare Hollo

vallavolikogu esimees