Vallavolikogu istungid

« Tagasi

Võru Vallavolikogu 12. september 2018. a istungi päevakord

Võru Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 12. septembril 2018. a algusega kell 14.00 Võru Vallavalitsuse II korruse saalis (Võrumõisa tee 4a, Võru).

Päevakord:

 1. Võru valla kaevetööde eeskiri

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Võru valla heakorraeeskiri

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Võru valla 2018-2030 arengukava ja Võru valla 2018-2022 eelarvestrateegia kinnitamine

Ettekandjad: arendusspetsialist Kertu Künnapuu, finantsosakonna juhataja Riina Laanelepp

 

 1. Võru valla finantsjuhtimise kord

Ettekandja: finantsosakonna juhataja Riina Laanelepp

 

 1. Võru Vallavolikogu revisjonikomisjoni aruande kinnitamine Vastseliina valla 2017. a majandusaasta aruande kohta

Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Aivar Rosenberg

 

 1. Vastseliina valla 2017. a konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine

Ettekandja: finantsosakonna juhataja Riina Laanelepp

 

 1. Isikliku kasutusõiguse seadmine Võru valla kasuks

Ettekandja: ehitusspetsialist Ott Almann

 

 1. Lindora laadal alkohoolse joogi jaemüügi reguleerimine

Ettekandja: vallasekretär Inga Leelanss

 

 1. Võru valla Kahkva ja Pääväkese küla lahkmejoone muutmine

Ettekandja: maaspetsialist Krista Lepp

 

 1. Barruse detailplaneeringu koostamise menetluse lõpetamine

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Aktsiaseltsi Barrus maaüksustel detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Võru valla osaluse suurendamine aktsiaseltsis Võru Vesi ja volituste delegeerimine

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Hoonestusõiguse tagasi ostmine

Ettekandjad: abivallavanem Juris Juhansoo ja finantsosakonna juhataja Riina Laanelepp

 

 1. Võru vallale pikaajalise laenu võtmine Osula kooli hoonestusõiguse tagasi ostmiseks

Ettekandjad: abivallavanem Juris Juhansoo ja finantsosakonna juhataja Riina Laanelepp

 

 1. Võru valla planeeritavate kergteede osas ettepaneku tegemine maakonnaplaneeringusse

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Taotlused

 

 

Aare Hollo

vallavolikogu esimees