Vallavolikogu istungid

« Tagasi

Võru Vallavolikogu 12. veebruar 2020. a istungi päevakord

Võru Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 12. veebruaril 2020. a algusega kell 14.00 Sõmerpalu Teenuskeskuses (Kooli 1, Sõmerpalu). https://goo.gl/maps/inZhqRdQ64mysnFL6

 

Päevakord:

 1. Tartu rahu ja Eesti Vabariigi aastapäeva teemaline sõnavõtt

Ettekandja: Olev Kasak

 

 1. Võru valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava 2020-2032 kinnitamine

Ettekandja: Sweco Projekt AS esindaja Sven Otsmaa

Kaasettekandja: keskkonnaspetsialist Jaanus Tanilsoo

 

 1. Võru Vallavolikogu 14.08.2018 määruse nr 71 „Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse määramise ja maksmise kord" muutmine

Ettekandja: noorsootööspetsialist Sirle Muiste

 

 1. Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Ettekandja: haridusspetsialist Ülle Tillmann

 

 1. Määruste kehtetuks tunnistamine

Ettekandja: jurist Kaja Kiilo

 

 1. OÜ Orava Teenus ja OÜ Võru valla Veevärk põhikirjade muutmine

Ettekandja: jurist Kaja Kiilo

 

 1. Nõusolek valla omandis oleva maa tasuta võõrandamiseks Eesti Vabariigile

Ettekandja: maaspetsialist Alar Veibri

 

 1. Võru valla 2020 investeeringute ja täiendavate taotluste rahastamise kava II osa

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Ühinemislepingu investeeringute kava täitmise ülevaade

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Maanteeameti pöördumine riigiteede vallale üleandmise osas

Ettekandja: teedespetsialist Peep Kimmel

 

 1. Võru valla 2020. aasta aunimetuste saajate kinnitamine

Ettekandja: hariduse-, kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Ilmar Kesselmann

Kaasettekandja: kultuurispetsialist Maarika Rosenberg

 

 1. Võru Vallavolikogu alatiste komisjonide 2020. a tööplaanide kinnitamine

Ettekandjad:

revisjonikomisjoni esimees Aivar Rosenberg

eelarvekomisjoni esimees Merlis Hirs

majanduskomisjoni esimees Urmas Juhkam

sotsiaalkomisjoni esimees Piret Haljend

maaelukomisjoni esimees Ilmar Ploom

hariduse-, kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Ilmar Kesselmann

 

 1. Võru valla 2020 eelarve II lugemine

Ettekandja: finantsosakonna juhataja Riina Laanelepp

 

 1. Taotlused ja informatsioon

14.1 OÜ Evoler taotlus Võru bussijaama tegevuse toetamiseks

 

Georg Ruuda

vallavolikogu esimees