Vallavolikogu istungid

« Tagasi

Võru Vallavolikogu 13. märts 2019. a istungi päevakord

Võru Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 13. märtsil 2019. a algusega kell 14.00 Võru Vallavalitsuse II korruse saalis (Võrumõisa tee 4a, Võru).

 

Päevakord:

  1. Võru maakonna arengustrateegia 2035+ lisa 3 „Tegevuskavad ja seirenäitajad"

Ettekandjad: SA Võrumaa Arenduskeskuse arendusnõunik Aivar Nigol

arendusspetsialist Kertu Künnapuu

 

  1. MTÜ Andmesidevõrk ettekanne „Internet koju" projektist

Ettekandja: MTÜ Eesti Andmesidevõrk esindaja Raivo Tammiksaar

 

  1. Projektis „Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite testimine" osalemine

Ettekandja: sotsiaalosakonna juhataja Angela Järvpõld

 

  1. Kääpa Sotsiaalkeskuse hoone energiatõhusaks muutmise projekttaotluse esitamine ja omaosaluse garanteerimine

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

  1. Elamu rekonstrueerimise toetuse taotluste menetlemise komisjoni määramine

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

  1. Võru valla Kahkva, Pääväkese ja Rõssa küla lahkmejoone muutmise taotlemine

Ettekandja: maaspetsialist Krista Lepp

 

  1. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras

Ettekandja: majandusspetsialist Aivi Jääger

 

  1. Vastseliina XXV Maarahva Laadal alkohoolse joogi jaemüügi reguleerimine

Ettekandja: vallasekretär Inga Leelanss

 

  1. Taotlused ja informatsioon

 

Aare Hollo

vallavolikogu esimees